BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Přečteno

Poskytování přístupu k internetu aneb Splní veřejné knihovny očekávání uživatelů?

V recenzovaném časopise First Monday byl zveřejněn článek, který se velmi podrobně zabývá problematikou poskytování připojení k internetu ve veřejných knihovnách v USA. Vychází z výsledků průzkumů Veřejné knihovny a internet (Public Libraries and the Internet), které jsou prováděny již od roku 1994. Podrobný popis těchto průzkumů a závěrečné zprávy z nich najdete na adrese http://www.ii.fsu.edu/plinternet.

Autoři článku konstatují, že prakticky všechny veřejné knihovny poskytují svým uživatelům přístup k internetu zdarma. V řadě případů však již požadavky uživatelů začínají splňovat nedostatečně. Průměrný počet počítačů, které jsou v knihovnách k dispozici pro uživatele, a průměrná rychlost připojení k internetu zůstaly za poslední roky na stejné úrovni, popř. dokonce došlo k jejímu mírnému snížení. Více než polovina knihoven nenabízí svým uživatelům dostatečnou rychlost připojení k internetu. Nedostatečná rychlost i nedostatečný počet počítačů jsou u mnoha knihoven způsobeny řadou faktorů (zaměstnanci, prostor, náklady, technická/telekomunikační infrastruktura). K rozvoji v těchto oblastech nepřispívá ani postoj státu - americké federální politiky týkající se telekomunikací a širokopásmového připojení k internetu je nutné revidovat a aktualizovat. Zajímavé však je, že stát (ať již na federální, státní či lokální úrovni) do značné míry spoléhá na knihovny jako na poskytovatele volného přístupu k internetu pro občany.

Pokud veřejné knihovny nebudou schopny dostatečně naplňovat představy svých uživatelů, pokud se týká počítačů a rychlosti připojení k internetu, může dojít ke snížení kvality poskytovaných služeb. Mohlo by to také znamenat posun v jedné ze současných základních rolí veřejných knihoven v komunitě - i  tam jsou totiž dnes velmi silně vnímány jako poskytovatelé přístupu k internetu.

Bibliografický záznam článku:

McCLURE, Charles R.; JAEGER, Paul T.; BERTOT, John Carlo. The looming infrastructure plateau? : space, funding, connection speed, and the ability of public libraries to meet the demand for free Internet access [Rýsující se strop infrastruktury? : prostor, financování, rychlost připojení a schopnost veřejných knihoven vyhovět požadavkům na volný přístup k internetu]. First Monday [online], 3 December 2007, vol. 12, no. 12 [cit. 2007-12-29]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/
index.php/fm/article/viewArticle/2017/1907
>.

Linda Skolková

 

Obsah

 

SKIP