BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Přečteno

Věra Vohlídalová: Na houpačce nejenom s knihovnou

Autorku vzpomínkové knihy není třeba knihovnické veřejnosti představovat. Největší část textu je věnována projektu a stavbě nové budovy pro Vědeckou knihovnu v Liberci, ale najdeme tu i vzpomínky z raného dětství, reflexi totalitní doby, osobní radosti a ztráty.

Tento proud vzpomínek je prokládán textem kolegyně Vlaďky Sodomkové, která život a dílo Věry Vohlídalové objektivizuje pohledem spolupracovníka. V samostatné části jsou uvedeny deníkové záznamy z období stavby a počátečního provozu nové budovy liberecké Vědecké knihovny, texty veřejných vystoupení a proslovů, dále uveřejněné články, pracovní korespondence a také osobní dopisy a dopisy přátel a kolegů. Velmi rozsáhlá je obrazová výbava knihy. Najdeme tady osobní a rodinné fotografie i ty spojené s profesí a veřejným vystupováním, dále kopie pracovních materiálů, novinových článků a materiály spojené s obviněním a soudním řízením.

Celá kniha je velmi emotivní, ostatně životní osud Věry Vohlídalové opravdu nepostrádal dramatičnosti. Knihovnická veřejnost ji zná jako velkého bojovníka za povznesení knihovnictví - a nejde jen o postavení nové krásné budovy, ale také o odpovídající provoz moderní informační instituce. Stejně poctivě se vyrovnává s  událostmi svého osobního života.

Bibliografický záznam knihy:

VOHLÍDALOVÁ, Věra. Na houpačce nejen s knihovnou. Liberec : Bor, 2007. 270 s. ISBN 978-80-86807-48-5.

Marcela Buřilová

Obsah

 

SKIP