BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Došlo do redakce

U nás 2006 a 2007

Čtvrtletník U nás nese podnázev Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Jeho vydavatelem je Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové a primární cílovou skupinou jsou knihovny Královéhradeckého kraje. S jeho podporou také periodikum vychází, a to v tištěné a v rozšířené elektronické verzi. Tištěná verze má náklad 600 výtisků a bylo jí přiděleno ISSN 0862-9366. Elektronická verze čtvrtletníku je k dispozici na adrese http://unas.svkhk.cz/ (archiv úplných textů článků sahá k roku 1999).

Zpravodaj vychází (s drobnými přestávkami) pod současným názvem od roku 1991. Jeho předchůdcem byl Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje, který vycházel v letech 1986 až 1990.
Redakční rada zpravodaje má v současné době celkem jedenáct členů (z nich pět je ze Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové a šest z dalších knihoven), šéfredaktorkou periodika je Božena Blažková ze Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.

Každé číslo časopisu má své vlastní téma, např. č. 2 z roku 2006 bylo zaměřeno na knihovny a jejich prezentaci, téma č. 1 z roku 2007 pak bylo nazváno Knihovna není jen půjčovna. Velmi pozitivní je také přítomnost rubriky Šumné knihovny, v rámci níž je představována činnost jednotlivých knihoven Královéhradeckého kraje. Čtenáři tak mohou nahlédnout pod pokličku větších (např. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově) i menších (např. knihovna ve Vitiněvsi) knihoven.
Samozřejmostí jsou také zprávy z různých knihovnických akcí jak celorepublikového (např. konference Knihovny současnosti), tak regionálního (např. Setkání s loutkou v Chrudimi) charakteru. Zahrnuty jsou i zprávy pojednávající o zahraničním knihovnictví, kupř. skotském či norském.

Do tištěné verze čtvrtletníku jsou příležitostně vkládány samostatné listy (např. rejstřík příspěvků publikovaných ve zpravodaji za kalendářní rok). I v tištěné verzi časopisu jsou vždy uváděny pokyny pro autory.
Pokud se týká autorů píšících pro čtvrtletník U nás, lze konstatovat, že mezi nejplodnější autory patří šéfredaktorka Božena Blažková, dále např. Alena Součková, Eva Svobodová či Kateřina Hubertová.
Z obsahu časopisu je zřejmé, že se jedná o cenný zdroj informací pro knihovníky (profesionální i neprofesionální, tj. dobrovolné) nejenom z Královéhradeckého kraje. Díky internetové verzi časopisu mohou jeho obsah snadno využívat i zájemci z jiných krajů - to lze hodnotit jedině pozitivně.

Bibliografický záznam časopisu:

U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, 1991- . 4x ročně. Dříve jako Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje. Dostupné také na World Wide Web: <http://unas.svkhk.cz/>. ISSN 0862-9366.

Linda Skolková

Obsah

 

SKIP