BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Došlo do redakce

Krok 2007

Časopis s vtipným (byť ne původním) názvem KROK, který je akronymem pro Knihovnickou revui Olomouckého kraje, vydává Vědecká knihovna v Olomouci. Oproti původnímu časopisu vycházejícím pod názvem Knihovní obzor došlo k výrazným změnám, a to změnách k lepšímu. Působivý je čtvercový formát a celková grafická úprava, pomohlo také zavedení přehledné struktury obsahu s pravidelnými rubrikami a zajímavá je i tematická šíře publikovaných článků při zachování hlavní vazby na obor knihovnictví.

Rubriky s názvy První KROK, Rozhovor KROKu, Knihovnictví drží KROK, O KROK dál, KROK v literatuře, KROK zpět, KROK do světa, KROKfórum a KROK informuje přinášejí důležité odborné informace z oboru knihovnictví jak pro veřejné, tak pro odborné knihovny.

Články mají analytický a hodnotící charakter, redakci se podařilo získat za přispěvatele významné osobnosti českého knihovnictví. Dále časopis přináší zajímavosti z oboru literatury, kultury a historie tematicky vztažené k regionu Olomouckého kraje. Součástí každého čísla je také přehled aktuálních výročí regionálních osobností.

Časopis KROK by neměla přehlédnout žádná česká knihovnice či knihovník. Díky vysoké kvalitě článků představuje významný příspěvek v oblasti knihovnických časopisů. Na své si přijdou i neknihovníci, časopis je svým širokým kulturním záběrem určený i širší čtenářské obci Olomouckého kraje.

Bibliografický záznam časopisu:

KROK: knihovnická revue Olomouckého kraje. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2004- . 4x ročně. Dříve jako Knihovní obzor (ISSN 1210-5791). Dostupné také na World Wide Web: <http://www.vkol.cz/dokumnty.htm#KROK>. ISSN 1214-6420 (tištěná verze). ISSN 1214-648X (elektronická verze).

Marcela Buřilová

Obsah

 

SKIP