BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Byl u nás největší a nejslavnější rukopis světa

Středověký rukopis Codex gigas jsme mohli vidět v Galerii Klementinum v Praze, kde byl téměř pět měsíců (od 20. 9. 2007 do 9. 3. 2008) za velmi přísných podmínek vystaven. Je pokládán za největší známý rukopis na světě. Je sedmdesát pět kilogramů těžký a bezmála jeden metr vysoký a půl metru široký a proslavil se nezvyklým vyobrazením ďábla. Sepsali jej benediktýni na počátku 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi v Čechách. Roku 1648, těsně po ukončení třicetileté války, jej ze sbírek císaře Rudolfa II. ukořistila švédská vojska. Po více než 350 letech se alespoň načas vrátil do Čech, kam ho zapůjčila Královská knihovna ve Stockholmu. Ve speciální trezorové místnosti v pražském Klementinu si slavný rukopis prohlédlo více než 60 tisíc návštěvníků. Výstava patřila k nejnavštěvovanějším domácím výstavám uspořádaných v poslední době. Do Galerie Klementinum se na ni sjížděli lidé z celé republiky i ze zahraničí. Pro nás, knihovnice a knihovníky, může být na tuto mimořádnou výstavu milou vzpomínkou, že všechny běžné pondělky byly vyhrazeny pro nás a mohli jsme vidět tzv. Ďáblovu bibli zdarma.

Trezor

Codex Gigas byl umístěn ve speciálním trezoru

Ivo Mirošovský

 

Obsah

 

SKIP