BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Za Zdeňkem Vojtkem

Bylo to asi v roce 1965. Uskutečňoval jsem si svůj dětský sen a sepisoval jsem knihy vydané Státním nakladatelstvím dětské knihy. V kartotéce jsem měl už zpracované starší publikace z klíšské pobočky a z oddělení pro děti a mládež i nejžhavější novinky, které mi pod pultem schovávala vedoucí knihkupectví na Fučíkově ulici. Údaje o knihách jsem měl seřazené podle vydavatelského čísla, takže jsem věděl, že soupis je dost neúplný. Mé kroky tedy mířily do bibliografického oddělení Krajské knihovny Maxima Gorkého. Tehdy jsem poprvé poznal Zdeňka Vojtka i  jeho tehdejší manželku. Oba byli k třináctiletému klukovi velmi vstřícní a půjčili mi několik svazků Hykešovy Bibliografie české a slovenské literatury pro mládež. V té době pracoval Zdeněk Vojtek již asi dva roky jako vedoucí metodického oddělení, poté co se do Ústí přestěhoval z Prahy, kde byl od r. 1956 zaměstnán jako knihovník v tehdejší Československé akademii zemědělských věd a kde po roce 1961 působil jako technik v Ústředí zemědělské a lesnické knihovny. V ústecké knihovně se v r. 1975 stal vedoucím odboru speciálních služeb a od listopadu 1978 až do odchodu do důchodu v červnu 1986 byl zástupcem ředitele knihovny a jeho náměstkem. V letech 1968 - 1970 působil jako člen oblastního výboru SKIP v Severočeském kraji.

Znovu jsem se se Zdeňkem Vojtkem setkal v roce 1990, kdy k nám přijel z Poličky a byl zvědav, jak si novopečený ředitel ve své funkci vede. Chvíli jsme spolu hovořili, a když se seznámil s mými představami, složil mi velký kompliment. Prohlásil, že máme stejné názory a že bychom si určitě rozuměli. Často na onen rozhovor vzpomínám a mrzí mne, že se se Zdeňkem Vojtkem už nikdy neuvidím. Zemřel totiž 1. listopadu 2007 v jednaosmdesáti letech.           

Aleš Brožek

Obsah

 

SKIP