BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Za Jaroslavem VyčichlemJaroslav Vyčichlo

Vychodil zde základní školu a po dokončení SVVŠ nemohl vzhledem k "původu" očekávat, že by mohl být přijat na vysokou školu. Odešel pracovat do dělnických profesí, záhy však (1972) začal vést Střediskovou knihovnu v Radnicích, pobočku Okresní knihovny v Rokycanech.

Na počátku sedmdesátých let absolvoval nástavbové studium při Státní vědecké knihovně v Plzni. Stává se hlavním metodikem knihoven okresu Rokycany.

Dálkově vystudoval obor knihovnictví na Filozofické fakultě UK (r. 1981). V roce 1985 se stal pak ředitelem Okresní knihovny v Rokycanech. Vždy se zajímal o teorii i praktické stránky knihovnictví, výrazně pomohl zkvalitnit a sjednotit knihovny svého regionu.

Publikoval metodické statě, zajímal se o historii národního obrození a od mládí nakupoval zejména bohemikální tisky z 19. století. Stal se činným členem divadelního ochotnického souboru v Radnicích, historicky jednoho z nejstarších spolků u nás. Tento soubor vedl pak jako režisér až do svého úmrtí.

V roce 1990, na základě výběrového řízení, byl radou ZKNV jmenován do funkce ředitele Státní vědecké knihovny. Zde působil do ledna 2008, výrazně se zasloužil o modernizaci knihovnických postupů, automatizaci služeb knihovny a vybudování odpovídajících depozitářů pro knihovní fond.

Byl respektován odbornou veřejností, působil jako předseda Ústřední knihovnické rady - poradního orgánu ministra kultury, byl členem odborných komisí. Stále si zachovával kontakt se sférou ochotnických divadelních souborů a byl každoročním účastníkem festivalu ochotnických divadel Jiráskův Hronov. Byl výborným fotografem a organizátorem kulturního dění na Radnicku.

Jeho předčasný skon 26. 1. 2008 jej zastihl v plné činnosti a při realizaci plánů výstavby nového depozitáře knihovny.

Ivana Horáková
Foto Tomáš Řehák  (na valné hromadě SDRUK 30.11. 2004)

Obsah

 

SKIP