BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (VoeB), do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem veřejných knihoven Rakouska (BVOe).

Podmínky: Nejméně roční členství ve SKIP, zaměstnání v knihovně příslušného typu nebo studium knihovnictví, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají uchazeči, kteří se v předchozích letech nezúčastnili studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP. Podmínka ročního členství SKIP může být výjimečně nahrazena zaměstnaneckým či studijním vztahem ke kolektivnímu členu SKIP a jeho doporučením.

Termíny: Přihlášky je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2008. Je žádoucí v nich specifikovat problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit, případně konkrétní vybranou knihovnu (vzhledem k průběhu v minulem roce přednostně mimo Vídeň). Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 15. května 2008.

Přihlášky, které nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny. Přihlášky je možné podávat také elektronicky. Adresy regionálních výborů najdete na URL http://skip.nkp.cz/kdoPreRV.htm. Regionalni výbory mohou zaslat přihlášky do sekretariátu SKIP na elektronickou adresu bedriska.stepanova@nkp.cz, v kopii na adresu KZS zdenek.matusik@nkp.

Komise SKIP pro zahraniční styky

Konference sekce IFLA metropolitních knihoven v Praze - kdo může pomoci?

Vážené kolegyně - Vážení kolegové,
jako člen Sekce IFLA metropolitních knihoven - http://www.ifla.org/VII/s46/index.htm - pořádá Městská knihovna v Praze http://www.mlp.cz/ ve dnech 1. - 7. června 2008 konferenci s mottem "Knihovny pro každého, kdo usiluje porozumět světu a sobě samému" http://metlib.mlp.cz/.

Jak bylo také řečeno před týdnem na konferenci regionální organizace SKIP, náš Svaz přislíbil městské knihovně pomoc.

Obracím se tedy na ty z Vás, kdo se na konverzační úrovni domluví anglicky či francouzsky a mohli by a byli ochotni v prvních červnových dnech pomoci tak, že by doprovázeli skupinky účastníků konference při jejich putování mezi místy jednotlivých akcí v Praze http://metlib.mlp.cz/programme.php, aby se přihlásili na adresu mé elektronické pošty zdenek.matusik@nkp.cz s udáním jazyka, v němž nabízejí své služby, a případných možností svého zapojení v jednotlivé dny (či počtu dnů, s nimiž předběžně počítají). Odhadujeme, že budeme potřebovat na každý z programových dnů přibližně deset kolegyň/kolegů, z toho asi 3 francouzštináře.

Bude tedy zapotřebí, abychom měli k dispozici kolegyň a kolegů více; jednak se budou střídat, jednak, jak už to bývá, život přináší různé nečekané komplikace a některý z vážných zájemců pak nebude moci záměr naplnit. Jinak po potvrzení, že jsem přihlášku obdržel, počítáme s tím, že byste si jen první týden června termínově zarezervovali, a konkrétněji se budeme - již s určením pro jednotlivé dny - domlouvat v průběhu května; podle okolností bude možná i vhodné, abychom se na chvíli sešli.

Zdeněk Matušík

Obsah

 

SKIP