BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

V regionech

Z Velké Moravy

Velkomoravských knihovníků přibylo

Bylo to před Vánocemi, kdy byly poprve uděleny tituly Velkomoravského knihovníka.

Pokud nevíte, co je to Velkomoravský knihovník, rád vysvětlím. Region jižní Morava, který po podivné parcelaci státu, přestal pokrývat území bývalého Jihomoravského kraje je nyní regionem, kde se setkávají členové z krajů Vysočina, kraje Zlínského, Jihomoravského a kraje Olomouckého. Takové území jen těžko lze nazvat jižní Moravou, proto jsme poněkud změnili název. Současně byly vytvořena cena Velkomoravský knihovník, která je udělována zasloužilým členům z tohoto regionu.

Dne 13. března se konalo pravidelné kolegium, kde byly opět tituly Velkomoravský knihovník uděleny. Patrně se ptáte komu. Nebudu dlouho napínat vaši zvědavost a sdělím vám to. Vezmu to podle abecedy.
Marii Crhonkové za dlouholetou, obětavou, cílevědomou práci a všechny aktivity s ní spojené pro Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově.
Janě Horejskové za budování a úspěšné provozování hudební Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Marie Crhonková

Jana Horejsková

Vlastě Růžičkové za nikdy nekončící a laskavou práci pro čtenáře a knihovníky Městské knihovny v Břeclavi.

Vlasta Růžičková

Tyto tři poměrně krátké věty si nekladou za cíl plně vystihnout všechno to, co jmenované kolegyně uvedly do života, čím žily a co mají rády. Všichni víme, že v knihovně se pracuje z jiných než z materiálních příčin.
Všem ještě jednou gratuluji, patrně nebudu sám.

MQ

Z regionu Praha

V obvyklém jarním termínu se uskutečnila dne 20. března 2008 v Národní knihovně ČR regionální konference pražského SKIPu. Zúčastnilo se 63 individuálních členů a 11 zástupců členů institucionálních.

Konference byla spojena s odborným seminářem, téma jsme si vybrali v nabídce přednášek SKIPu. Zvolili jsme "IFLA inspirující", přednášející kol. Burgetová představila IFLU z pohledu organizačního a pro mnohé bylo překvapující, jak členitá je její organizační struktura; potěšující bylo, že i Česká republika měla a má své aktivní zástupce v několika sekcích. S obsahem posledního jednání kongresu IFLA v Jihoafrické republice nás poutavou prezentací seznámila Ing. Nivnická. Závěrečné vystoupení patřilo RNDr. Řehákovi, řediteli Městské knihovny v Praze, která právě letos u nás organizuje jednání sekce metropolitních knihoven.
Dále již následovaly obvyklé spolkové věci - schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2007, návrh plánu činnosti a návrh plánu čerpání rozpočtu na letošní rok.

Pražský SKIP vyhlašuje kaž­doročně Cenu pražská knihovnice/Pražský knihovník (http://skip.nkp.cz/regPraCenaPK.htm), v letošním roce
byla navržena a jednomyslně schválena kolegyně Zlata Houšková. Moc nás těší, že se podařilo do poslední chvíle tuto skutečnost utajit a Zlata byla skutečně překvapená.

Zlata Houšková

Hana Nová

Z ostatních regionů zprávy nedošly

 

Obsah

 

SKIP