BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Knihovnická dílna 2008

Sekce veřejných knihoven SKIP Vás, milé kolegyně, kolegové a příznivci knihoven, srdečně zve na Knihovnickou dílnu, kterou po roční přestávce pořádá ve dnech 23. a 24. dubna 2008 v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1.

Začínáme 23. dubna v 11.00 hodin a program prvního dne ukončíme již v 16. hodin. 24. dubna pokračujeme od 8.30 hod. do 13:00 hod. To je právě včas, abyste ještě stihli první den Knižního veletrhu.
Program bude rozdělen do 4 bloků:

 1. První blok Knihovny v malých obcích aneb Naše nejmenší, ale nejúspěšnější.
  V něm se představí nositelky titulů Knihovna roku 2006, Knihovna roku 2007 a ostravská knihovna Romani Kereka. Povídat se bude o setkávání knihovníků malých knihoven.
 2. "Knihovna pro rodinu" se jmenuje druhý blok. V něm se dozvíte více nejen o soutěži "Podnik příznivě nakloněný rodině" a knihovnách - nositelkách tohoto titulu, ale i o rodině z pohledu veřejných knihoven.
 3. Třetí blok bude na nevyčerpatelné a stále svěží a zajímavé téma Public relations, těšit se můžete např. na příspěvek Weby v (nejen) malých knihovnách.
 4. Čtvrtý a poslední blok bude již tradičně věnován aktuálním novinkám, které ovlivňují vývoj VKIS.

Každý si jistě najde své téma, a dokonce k němu může i přispět.
Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak co nejdříve!

Na Vaše elektronické přihlášky čekáme na http://www.stk.cz/Akce/Prehled.html nebo přímo na adresách bedriska.stepanova@nkp.cz nebo ladislava.zemankova@nkp.cz
Na závěr připomínáme, že účastnický poplatek činí 100 Kč na 1 den, na oba dny 200 Kč.  Hradit se bude u prezence.

Těšíme se na Vás!

Předsednictvo VV SKIP

 1. ze dne 7. 2. 2008: informace, že knihovny dle vládního dokumentu (PIK) by mohly být v budoucnu připojeny rychlostí 512 kbs až 30 Mbs,
 2. kol. Nivnická a Houšková jednají o sérii seminářů na téma Bezpečný internet,
 3. příprava 40. výročí založení SKIP, slavnostní setkání na téma "Knihovnická profese" proběhne 20. listopadu 2008 ve velkém sále Městské knihovny v Praze, k akci bude připravena publikace Historie knihovnických spolků,
 4. projednána další činnost Zaměstnavatelské sekce, kol. Nivnická připraví motivační dopis pro ředitele knihoven, aby sekce znovu aktivizovala svojí činnost,
 5. projednány návrhy na doplnění ÚKR po ukončení členství Jana Pěty a skonu Jaroslava Vyčichla, nejvíce hlasů získala kol. Gabriela Jarkulišová (K. Hora).

 6. ze dne 6. 3. 2008: projednány Zpráva o hospodaření SKIP v r. 2007 a nový rozpočet SKIP pro r. 2008 a dále Zpráva o činnosti SKIP,
 7. průběžná informace o Březnu - měsíci internetu: zapojeno přes 310 knihoven, do soutěže o biblioweb přihlášeno 41 knihoven, informace o úspěšné tiskové konferenci,
 8. diskutován happening, který letos proběhne v Kutné Hoře a podzimní Týden knihoven s mottem "Knihovny - rodinné stříbro",
 9. proběhla závěrečná příprava na zasedání VV SKIP, 
 10. v rámci zahraniční spolupráce byla projednána příprava publikace k problematice četby a jejich výzkumů (společně s Goethe Institut Prag), dále studijní zájezdy do zahraničních knihoven (Nizozemí) a stáž v rakouských knihovnách

VV SKIP ze dne 20. 3. 2008:

 1. byly schváleny: Zpráva o činnosti SKIP v  roce 2007, Zpráva o hospodaření SKIP v r. 2007, Rozpočet na rok 2008 k v Plzeňské regionální organizaci (04) se stala novou předsedkyní Mgr. Hana Hendrychová (SVK Plzeň),
 2. hodnocení akce Den pro Dětskou knihu (do akce se zapojilo cca 100 knihoven, v naprosté většině kladné hodnocení) a průběžné hodnocení Března - měsíce internetu (např. do akce Týden čtení, která probíhá v rámci BMI se zapojilo přes 200 knihoven),
 3. příprava oslav 40. výročí založení SKIP, potvrzeny záměry předsednictva VV SKIP a dále rozhodnuto, že v rámci oslav budou uděleny Ceny českých knihovníků, návrhy na ocenění z regionů zaslat kol. Houškové do 30.4.,
 4. předneseny informace ze sekcí a regionů, z důležitých akcí - např. Klub dětských knihoven vyhlásí v dubnu novou etapu soutěže Kamarádka knihovna,
 5. rozhodnuto, že při organizaci soutěže Knihovna roku bude SKIP těsněji spolupracovat s krajskými knihovnami,
 6. diskutován profesionální pracovník SKIP, výzva k zaslání tipů a návrhů na nového pracovníka kol. Richterovi nebo kol. Houškové (předpoklady: vysokoškolské vzdělání, široký rozhled, znalost oboru, manažerské schopnosti, orientace v grantových programech včetně evropských, aktivní znalost dvou jazyků (angličtiny na výborné úrovni), velmi dobrá počítačová a informační gramotnost, samostatnost, pečlivost, komunikativnost, osobní angažovanost).
 7. v rámci mezinárodní spolupráce byly především informace o aktivitách SKIPu v rámci IFLA (např. účast kol. Nivnické na zasedání stálé komise pro veřejné knihovny v Odense), dále o záměru členství SKIP v EBLIDA, a o semináři CERTDoc (podzim 2008).

Zprávu podává

Mgr. Ladislav Zoubek

 

Obsah

 

SKIP