BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Komunita

Manifest o multikulturní knihovně

UNESCO, ve spolupráci s IFLA resp. Sekcí služeb knihoven multikulturním populacím, připravuje Manifest o multikulturní knihovně. Jedná se o další strategicko-politický dokument, o který by se knihovny mohly v budoucnu opírat.

Podle materiálu zpracovaného tímto orgánem pro jednání Mezivládní rady UNESCO programu "Informace pro všechny" bude publikace, (s jejímž vydáním vyslovil souhlas jeden z hlavních orgánů UNESCO - Sekretariát, který jej také Mezivládní radě předložil) zaměřena na hlavní principy služeb knihoven multikulturním populacím, poslání a úkoly služeb multikulturní knihovny, specifika týkající se zdrojů, programů, marketingu a personálu a pozornost bude také věnována financování, legislativě a vytváření sítí včetně realizace principů manifestu v praxi. Manifest ukončí řadu vydaných dokumentů podporujících rovný přístup k dokumentům knihoven (Manifest veřejných knihoven, Manifest školních knihoven a Manifest o Internetu).

Text má být projednán na 5. zasedání Mezivládní rady UNESCO programu "Informace pro všechny"  ve dnech 2/4.dubna 2008. Na toto jednání je také připraven návrh na přijetí rozhodnutí o schválení manifestu. Předpokládá se, že Mezivládní rada tento společný dokument UNESCO a IFLA doporučí k předložení na 35. zasedání Generální konference UNESCO a konečnému schválení.

Jakmile bude Manifest vydán, bude okamžitě přeložen a zveřejněn pro potřeby odborné knihovnické veřejnosti v České republice.

Vít Richter, Miroslav Ressler

Obsah

 

SKIP