BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Knihovna Police

V roce 2001 město Police koupilo Pellyho domy na náměstí, (aby neskončily jako tržnice nebo jiný pochybný objekt) a rozhodovalo, co s nimi. Vznikla myšlenka na kulturní zařízení následně s projektem Pellyho domy - centrum celoživotního vzdělávání. V rámci tohoto centra celé první patro v části do náměstí obsadila knihovna. Realizace stavby za finanční podpory EU proběhla v letech 2005 až 2007.

28. 8. 2007 byla kolaudace, pak jsme se stěhovali ve třech etapách. Nejdříve nastoupili dobrovolníci a s autem - historickým veteránem z Klubu vojenské historie (a také příznivců knihovny) a stěhovaly se časopisy z čítárny, knihy ze studovny a část dětského oddělení. Poté 4. a 5. 9. nastoupili děti, senioři a další dobrovolníci a vytvořili živý řetěz ze staré knihovny v budově kláštera Benediktinů do nové knihovny v Pellyho domech - asi 0,5 km a začalo stěhování knih tímto řetězem. Knihy jsme předtím v průběhu srpna po provedené revizi zabalili do balíčků aso po 5 - 6 kusech pomocí střečové folie široké 10  cm. Město nás podporovalo a pozvalo komisaře z Pelhřimova a my vytvořili "český rekord ve stěhování knih lidským řetězem. Za jednu hodinu bylo přestěhováno 3268 knih. Řetěz tvořený 415 lidmi překlenul vzdálenost cca 500 m". Tolik znění certifikátu vystaveného pelhřimovskou agenturou Dobrý den. A nakonec nastoupili profesionální stěhováci a přestěhovali naše regály do skladiště knih. V pátek 14. 9. bylo už v přízemí na sále slavnostní otevření pro zvané hosty (ti, kteří se podíleli na realizaci a pozvaní, např. poskytovatelé dotace, zástupci kraje atd.). V neděli 16. 9. byl den otevřených dveří pro širokou veřejnost (a hodně zvědavou) a v budově i kolem byla doslova hlava na hlavě. Byla to velká událost pro naše malé městečko. V knihovně byli přítomni i zástupci z naší partnerské knihovny v polské Swidnici. Po prohlídce byl na náměstí program - nástup ostrostřelců místní ostrostřelecké gardy generála Radeckého (ozdoby to každé větší místní akce), slavnostní proslovy, papírový ohňostroj a starostka s místostarostou přestřihli pásku. Navečer byl slavnostní program na sále.

Police

A v pondělí 17. 9. jsme nastoupili do práce. Zájem čtenářů byl velký a v knihovně to zpočátku vypadalo jako v úle. Ale už se snad stav stabilizoval a čtenáři si zvykli, že sice máme půjčovní dobu rozčleněnou na půjčování pro děti v pondělí a v pátek od 12 do 17 hodin a pro dospělé v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17,30. Ale oni vědí, že v tuto dobu mohou přijít do celé knihovny půjčit si ve všech odděleních. Půjčovna pro dospělé a dětské oddělení má nábytek kombinovaný z dýhy světlého dřeva a červeného lamina, také lino na podlaze je červené. Čítárna je v zeleném provedení a studovna v modrém. Měli jsme strach ze studené modré barvy, ale osvědčila se a studovna je oázou klidu v rámci provozu knihovny a čtenáři ji moc rádi navštěvují a u stolů si čtou časopisy a knihy ze studovny.

Věra Plachtová

Obsah

 

SKIP