BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Kampaň Rosteme s knihou

Problematika vztahu české společnosti k četbě knih se v poslední době dostává do popředí zájmu mnoha organizací i subjektů, jejichž činnost souvisí s propagací knih a literatury - knihoven, internetových portálů, knihkupectví a dalších. Společnost Svět knihy zahájila kampaň v roce 2005 především díky rozsáhlejšímu mediálnímu prostoru, který jí otevírá pořádání mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha a nabídla spolupráci všem, komu na propagaci četby záleží. Problematika se společensky významným dopadem otevírá možnosti získávání dílčích subvencí od alternativních tuzemských zdrojů až po evropské fondy, a přestože většina zahraničních zdrojů je založena na širokém partnerství s důrazem na kolektivní využití potenciálu kreativity jednotlivců, v českých podmínkách je často marketing a realizace dílčích projektů vnímána konkurenčně.

Subjekty knižního tržního sektoru dosud nespolupracují na kampani podporující četbu tak, jak by se dalo očekávat, přestože právě ony jsou nejvíce ohroženy potenciálním nezájmem mladých lidí a nastupujících generací o knihy. Knihovny udělaly v tomto ohledu mnoho práce; propagace a šíření povědomí o významu četby knih v životě člověka je však jedním z jejich základních a logických povinností. Uvědomme si však symbiotické propojení knižního trhu a knihoven, jež jsou závislé na nakladatelské produkci, ale zároveň jsou důležitým obchodním partnerem nakladatelů či knihkupců.

V rámci kampaně připravujeme v roce 2008 několik dílčích projektů, jež zahrnují další rozvoj webových stránek www.rostemesknihou.cz, jejichž SW zázemí nám pomohl vytvořit pan Herman, realizátor úspěšných stránek www.citarny.cz. Posláním stránek kampaně RSK je oslovit metodicky a informačně rodiče, učitele, knihovníky - zprostředkovat jim zajímavé a inspirující příklady propagace četby z domova i zahraničí. Stránky určené dětem a mládeži by měly otevřít možnosti novým talentům, motivovat děti a mládež k pozitivnímu vztahu ke knize. Jejich odměnou by měla být možnost vystoupit na veletrhu Svět knihy, publikovat na webových stránkách kampaně, upozornit nakladatele na jejich zájmy a přání.

Celostátní soutěž Tahle kniha, to je ono!! byla vypsána u příležitosti konání veletrhu Svět knihy Praha 2008, kde budou vyhlášeny oceněné práce školních dětí a mládeže zaslané do soutěže, jejímž cílem je vytváření čtenářských skupin. Soutěž byla vyhlášena za spolupráce partnerů kampaně včetně Českého rozhlasu a dalších médií. Děti tentokrát měly pracovat ve skupinách nad vybraným titulem knihy a v písemném zhodnocení zdůvodnit její výběr.

Dalším projektem kampaně Rosteme s knihou je výstava NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z CELÉHO SVĚTA, která se bude konat v červnu t.r. ve Vile Portheimka na Smíchově. Ve spolupráci s německou nadací Stiftung Buchkunst připravuje společnost Svět knihy výstavu upozorňující na knihy pro děti a mládež, jež byly zaslány do soutěže Nejkrásnější knihy světa, spolu s kolekcí nejkrásnějších knižních ilustrací světa, které zapůjčí organizátor mezinárodní soutěže BIB v Bratislavě. Pořádání knižních akcí ve Vile Portheimka na Smíchově tradičně umožňuje Městská část Praha 5, které výstavní prostor patří. Časově je program připravován na závěr školního roku, aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce školní mládeže za doprovodu pedagogů či rodičů. Součástí celoměsíční výstavy knih a ilustrací budou čtení a dílny věnované psaní knih pro děti a jejich překladu.

SVĚT KNIHY DĚTEM je již tradiční akcí, jež se koná v rámci akce Jičín - město pohádky v září 2008 v Zámecké galerii. Knižní výstava doprovázená setkáním se spisovateli a ilustrátory je připravena ve spolupráci a za podpory jednotlivých nakladatelství knih pro děti a mládež. Partnery společnosti Svět knihy jsou při pořádání výstavy město Jičín, Městská knihovna Václava Čtvrtka a Městské muzeum v Jičíně. V roce 2008 je jedním z témat "Čteme všichni, vypráví jen někdo", proto se společnost Svět knihy již nyní aktivně zapojuje do příprav programu ve spolupráci s organizátory tak, aby bylo téma co nejlépe naplněno i za oblast autorskou a nakladatelskou.

SPISOVATELÉ DO ŠKOL je dalším projektem společnosti Svět knihy, jehož náplní budou autorská čtení a dílny ve školách pro třídy základního stupně. Obdobné projekty jsou velmi úspěšné v zahraničí. Návštěva autorů a ilustrátorů ve školách po celé republice bude připravována ve spolupráci s nakladateli literatury pro děti tak, aby byla účast autora vždy podložena knižním vydáním jeho díla. Jednotlivá setkání budou připravována ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a nakladateli. V záměru je návštěva nejméně 20 škol po celé republice na podzim roku 2008.

14. ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2008
ve znamení lásky a vášně

Ve dnech 24. - 27. dubna se uskuteční již 14. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Čestným hostem je Španělsko a jedním z hlavních literárních témat je literatura psaná ve španělském jazyce.

Program čestného hosta se bude zabývat jednotlivými oblastmi knižního trhu - podporou čtenářství, španělskou literaturou pro děti a mládež, novými technologiemi v knižním průmyslu, českými překlady španělsky psané literatury, literární kritikou, vyprávěním příběhů. Jedním z hlavních pořadů bude literární debata s názvem Láska  a vášeň v literatuře, které se účastní například Sergi Belbel a Clara Janés ze Španělska, Luis Sepúlveda z Chile, Héctor Orestes Aguilar z Mexika a další hosté.

Součástí ústřední prezentace Španělska bude i rozsáhlá výstava věnovaná nejvýznamnější literární ceně za původní španělsky psané dílo Premios Cervantes, jež je udíleno vždy 23. dubna - v den úmrtí Miguela de Cervantese a Světového dne knihy. Ambasáda Španělska v ČR a Cervantesův institut v Praze uspořádají 24. dubna přímo na veletrhu od 12.00 do 19.00 non-stop čtení z knihy Don Quijote de la Mancha či Čapkova Výletu do Španěl, které bude až do 24.00 hodiny pokračovat v kavárně Krásné ztráty.

Ve znamení lásky a vášně je připravena řada dalších literárních programů, jež se budou zabývat problematikou erotiky a svobody slova (Lenka Procházková, Jan Nejedlý, Jan Suk, Viktor Šlajchrt), erotickou poezií (Guy Goffette, Brane Mozetic), francouzskou erotickou literaturou 18. a 19. století, současnou českou erotickou literaturou (Svatava Antošová, Kateřina Rudčenková, Petr Hrbáč, Tomáš Míka). Radim Kopáč a Josef Schwarz připravili pro veletrh výstavu soukromých a bibliofilských erotických tisků z období první republiky a milostné korespondence v české literatuře 19. a 20. století. V režii paní Hany Kofránkové a za produkce časopisu Plav budou známí herci vášnivě číst ze světové literatury.

Český egyptologický ústav slaví 50. výročí a prezentaci výsledků práce našich vědců v Egyptě bude věnováno několik pořadů včetně filmových projekcí. Ve střední hale Průmyslového paláce bude umístěna knižní expozice představující publikační činnost pracovníků ústavu včetně reprezentativních knih vydaných v ČR i v zahraničí.

Kniha a životní styl je dalším tématem doprovodného programu veletrhu Svět knihy Praha 2008, jež má upozornit na nedílnou součást knihy v životě jednotlivce, který často podléhá vlivům stylů. Není snad alarmující, že v návrzích moderních interiérů často chybí knihovny? Na veletrhu bude pro návštěvníky připraven z hlediska interiérového designu zajímavě řešený prostor  s knihovnami a knihami, jež se životním stylem - zejména architekturou a designem - zabývají.     

Program "Das Buch" věnovaný současné literatuře německy mluvících zemí měl svou premiéru na veletrhu Svět knihy Praha 2007. V letošním roce projekt navazuje návštěvou dalších autorů z Německa, Rakouska a Švýcarska, kteří představí svou tvorbu návštěvníkům i nakladatelům.

V letošním roce přijíždí na veletrh řada zahraničních spisovatelů, pořady s českými autory a literárními osobnostmi však opět tvoří převážnou část jeho doprovodného literárního programu. Pan Edgar de Bruin obdrží zaslouženě od Obce spisovatelů cenu Premia Bohemica za svou překladatelskou činnost, je však zároveň velkým "promotérem" české literatury v zahraničí. PEN klub připravil pro veletrh každodenní maratón čtení z ukázek děl svých členů, čeští spisovatelé i novináři jsou přizváni do mezinárodních debat a diskuzí. Jednotliví nakladatelé připravují pro návštěvníky veletrhu setkání s českými spisovateli, překladateli, ilustrátory. Knižní a ilustrátorské výstavy nabídnou tématický průřez českou i mezinárodní knižní a výtvarnou tvorbou - Nejkrásnější české knihy, Překlady španělsky psané literatury, Nominace Ceny Josefa Jungmanna za překlad, Zlatá stuha, Výstava k 80. narozeninám Pavla Kohouta, Slovník roku, Bienále ilustrací Bratislava 2007 a další.

Zástupci celkem 34 zemí a jazykových oblastí se účastní veletrhu se svými knižními či literárními prezentacemi: Argentina, Baskicko, Egypt, Estonsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Island, Izrael, Japonsko, Katalánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Německo, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Tchaj-wan, Velká Británie, Vlámsko, Walonsko - Brusel, Wales.

Zájemcům o kompletní program veletrhu doporučuji sledovat jeho stránky www.svetknihy.cz, kde se každý den objevují další aktualizace.

Upřímné pozvání na veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2008 patří všem, koho zajímá aktuální nabídka českých nakladatelství i setkání s českými a zahraničními autory, literárními osobnostmi a odborník mezinárodního knižního oboru a trhu.

Dana Kalinová

Obsah

 

SKIP