BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Jaro nám začíná tradičně rekordem. V Noci s Andersenem spalo zase více dětí a zase na více místech. Všimněte si, jak nám děti v knihovnických akcích dominují. SKIP organizuje už dvě celostátní akce zaměřené na dětské čtenáře a s dětskými čtenáři chtějí růst české knižní veletrhy, abych parafrázoval úsilí pracovníků ze svazu nakladatelů a knihkupců.
Když už jsem u nakladatelů - ti zaznamenali také rekord: v roce 2007 vydali největší počet titulů v historii.

Těžko se vybíralo do rubriky Inspirace. Patřila by sem při nejmenším čtvrtina stránek tohoto čísla. A jak jsme na tom s využíváním informačních technologií? Jak je to dávno, co se u nás začalo mluvit o digitalizaci, abych uvedl alespoň jeden příklad, o kterém se dočtete na dalších stránkách. A předseda SKIP nám píše o spřažení knižních obálek s katalogizací - tak to je úplná novinka.

Ale to vše má i druhou stránku. Z mnoha stran čtu a slýchám: nemáme čas, je to hrozné tempo, žijeme v kalupu.

A tak nám všem v přicházejícím krásném jarním čase přeji, abychom měli čas na vše, i na četbu Bulletinu SKIP, který k Vám (papírová mutace) na počátku 17. ročníku přichází v nové grafické úpravě.

Do příštího čísla připravujeme mj. zprávy a foto z Noci s Andersenem.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP