BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Z termínů

 • 20.9.-6.1.2008 Codex Gigas v Praze, Galerie Klementinum

 • 28.3.2008 Noc s Andersenem, celá ČR a sousední země

 • 24.-27.4.2008 veletrh Svět knihy, Praha

 • 28.-30.5.2008 Inforum

 • 15.-19.6.2008 Caslin, hotel Panorama u Blanska

Termíny 2008 po uzávěrce
(Bližší info v konferenci vvskip@cvut.cz)

 • 10. - 16.3. Týden čtení

 • 23.4. Světový den knihy

 • 12.9. Den SKIP v Jičíně

 • 3. - 4.10. Hepenink na zahájení Týdne knihoven v Kutné Hoře
  s mottem Rodinné stříbro

Obsah

 

SKIP