BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DOŠLO DO REDAKCE

Holandsko - knihovní velmoc?

O úrovni nizozemského knihovnictví jsme se mohli přesvědčit ze zvláštního čísla Bulletinu SKIP 2004 Nizozemské knihovnictví. Ale jako by to nestačilo. Paní Marian Koren, která byla nedávno v Česku na návštěvě, mi poslala publikaci New Library Buildings in the Netherlands.
Byla jejím hlavním editorem a vydala ji Nizozemská asociace veřejných knihoven v roce 2006 (kniha má ISBN 9054836784).

V letech 2003 - 2005 bylo v této malé zemi postaveno dalších jedenáct knihoven, většinou veřejných, jen jedna z nich je univerzitní. Další tři knihovny byly v tomto období rekonstruovány. Z důvodů mi neznámých byla do publikace zařazena i jedna belgická knihovna. A další dvě sem zařazené knihovny byly postaveny krátce před rokem 2003.
Popisované nizozemské knihovny z let 2003 až 2005 mají plochu od 470 do 5 000 m2, v publikaci o 80 stranách je o nich mnoho zajímavých informací (resumé vždy v angličtině) a nechybí vždy několik barevných fotografií.

Typově jde o městské knihovny nebo jejich pobočky, s jednou výjimkou. Tou je univerzitní knihovna v Utrechtu.

V referencích o těchto knihovnách mne zaujal údaj o počtu půjčovních hodin týdně. Je to v rozpětí od 26 do 51 hodin, jen utrechtská univerzitní knihovna má pro čtenáře otevřeno týdně 82,5 hodin. Tato knihovna má 4 200 000 knihovních jednotek, plocha nové budovy činí 30 000 m2. Celkové náklady na stavbu dosáhly 45 milionů eur.
Tyto údaje ještě předčila nejnovější nizozemská knihovna v Amsterodamu, která se svou plochou 28 000 m2 stala největší veřejnou knihovnou v Evropě.
Už rozumíte titulku?

Ladislav Kurka

Obsah

 

SKIP