BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DOŠLO DO REDAKCE

PELLEN, Rita M.; MILLER, William (ed.). Libraries and Google. Binghamton : Haworth Press, 2006. 240 s. ISBN 0-7890-3125-6.

Sborník 19 příspěvků se z různých pohledů věnuje vztahu knihoven a největšího světového vyhledávače Google.

Několik statí rozebírá filozofickou otázku, zda Google představuje pro knihovny hrozbu a předzvěst zániku či nové možnosti a rozšíření působnosti, a nastiňuje využití Googlu jako zdroje odborných informací v rámci viditelného i neviditelného webu. Specielní pozornost je věnována službám Google Print a Google Scholar, které jsou podrobně popsány, a jejich využití je testováno formou případových studií.

Google Scholar je hodnocen jako velmi kvalitní nástroj vyhledávání odborných informací pro akademickou sféru, protože umožňuje vyhledat informace publikované ve vědeckých časopisech a monografiích, ale také v recenzích, abstraktech, preprintech a výzkumných zprávách. Neměl by tedy uniknout pozornosti všech vědeckých pracovníků, učitelů, ale ani studentů. U služby Google Print je kromě rozšiřování digitální podoby dokumentů řešena otázka autorských práv vztahujících se k publikovaným dokumentům.

Ačkoliv název sborníku ukazuje do oboru knihovnictví, knihu je možné doporučit všem, kteří pracují v oblasti publikování a využívání odborných informací - autorům, nakladatelům, informačním pracovníkům i uživatelům odborných informací.

Marcela Buřilová

Obsah

 

SKIP