BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DOŠLO DO REDAKCE

České knihovny 2008

Historicky první stolní kalendář, který je celý věnovaný knihovnám České republiky, vydala pro rok 2008 Národní knihovna ČR. V každém týdnu se na fotografii představí jedna veřejná knihovna - zastoupeny jsou jak největší instituce (Národní knihovna ČR, krajské i některé odborné knihovny), tak knihovny menších měst. Ve většině případů máme možnost seznámit se s exteriérem knihoven, jen šestkrát v průběhu roku nahlédneme do interiérů. Dvě knihovny ukazují svou podobu budoucí - Národní technická knihovna si je touto podobou jistá, protože se již staví, Krajská knihovna Vysočiny má zatím novou budovu pouze na papíru. Užitečným a vítaným doplňkem kalendáře jsou údaje o konání významných knihovnický akcí ve spojení s příslušným datem. Můžeme se tedy při prohlížení kalendáře těšit z rostoucího počtu reprezentativních knihoven v České republice a současně si připomenout důležité odborné události. Kdo se zajímá o problematiku výstavby a rekonstrukce knihoven, toho spolu s kalendářem České knihovny 2008 odkazujeme na tuto adresu: http://www.stk.cz/%7Esvoboda/Stavby/Stavby.html.

Alena Otrubová

Obsah

 

SKIP