BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

O Ďáblově bibli

V letošním roce byla v souvislosti s výstavou Codex gigas - Ďáblova bible, kterou je až do 6. ledna 2008 možné zhlédnout v Galerii Klementinum, vydána řada publikací, které se tematicky vztahují k této výjimečné středověké rukopisné památce, mj. se jedná o tyto dvě knížky:

BÁRTL, Stanislav; KOSTELECKÝ, Jiří. Ďáblova bible : tajemství největší knihy světa. České Budějovice : Herbia, 2007. 92 s. ISBN 978-80-239-9935-8.

VAŠÍČEK, Arnošt. Tajemství Ďáblovy bible : nastaly poslední dny lidstva? Ostrava : Mystery Film, 2007. 126 s. ISBN 978-80-239-9829-0.

Pohled na dnešní podobu broumovského kláštera, kam byla Ďáblova bible odvezena v souvislosti s husitskými bouřemi (autorka fotografie: Petra Večeřová, Státní technická knihovna)

Pohled na dnešní podobu broumovského kláštera, kam byla Ďáblova bible odvezena v souvislosti s husitskými bouřemi (autorka fotografie: Petra Večeřová, Státní technická knihovna)

V prvním případě se jedná o dílo, které bylo poprvé vydáno již v roce 1993, a to v souvislosti s tisíciletým výročím založení břevnovského benediktinského kláštera. Zajímavostí je, že jeho vydání svým způsobem přispělo k tomu, že si Ďáblovu bibli nyní můžeme prohlédnout v ČR - alespoň tak lze soudit ze slov ředitele Národní knihovny ČR Vlastimila Ježka uvedených v úvodu k letošnímu vydání knihy. S. Bártlovi a J. Kosteleckému se totiž podařilo si unikátní rukopis ve Švédsku, kam se dostal jako švédská kořist za třicetileté války, na vlastní oči prohlédnout, následně A. Malý pořídil také fotografie kodexu. V knize najdete jak informace o možných okolnostech vzniku kodexu a jeho následném putování po různých místech (viz také fotografie), tak poutavě podané pasáže věnované jeho obsahu a výzdobě. Publikace je vícejazyčná - text je uveden v českém, anglickém a německém jazyce, ve většině případů je tentýž text ve všech uvedených jazycích na jedné stránce - kniha tedy může připomínat Rosettskou desku.

Pohled na kostel sv. Markéty v Podlažicích na Chrudimsku, který je postaven na místě původního benediktinského kláštera, v němž Ďáblova bible pravděpodobně vznikla (autor fotografie: Ivan Král; fotografie je převzata z tiskových materiálů Národní knihovny ČR)

Pohled na kostel sv. Markéty v Podlažicích na Chrudimsku, který je postaven na místě původního benediktinského kláštera, v němž Ďáblova bible pravděpodobně vznikla (autor fotografie: Ivan Král; fotografie je převzata z tiskových materiálů Národní knihovny ČR)

Arnošt Vašíček, autor druhé zmíněné knihy, je známým spisovatelem, cestovatelem a scénáristou, který se často zabývá záhadami. Není divu, že svou pozornost věnoval mj. právě Ďáblově bibli, u níž je záhadný samotný její vznik a účel. Máte-li rádi záhady, nenechte si Vašíčkovu knihu rozhodně ujít. Již samotné názvy jednotlivých kapitol (kupříkladu Spiknutí čarodějů či Poutníci do zakázaných zón) svědčí o tom, že jako čtenáři si napětí užijete dokonale.
Závěrem dodejme, že k dispozici je také digitalizovaná verze Ďáblovy bible - najdete ji jak v digitální knihovně Manuscriptorium , tak na serveru Švédské národní knihovny.

Linda Skolková

Obsah

 

SKIP