BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Přečteno

Statistika kultury 2006 : základní statistické údaje o kultuře v České republice. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007. 134 s. Dostupné také na World Wide Web: <http://www.nipos-mk.cz/download/Statistika_kultury_2006.pdf>. ISBN 978-80-7068-211-1.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vydal Statistiku kultury 2006, která zahrnuje i vybrané statistické údaje z oblasti knihoven. Na jejich přípravě spolupracovaly mj. Národní knihovna ČR, krajské knihovny a knihovny pověřené regionálními funkcemi. Publikace nabízí velmi zajímavou možnost sledování, resp. analýzy vývojových trendů, neboť až na výjimky obsahuje jednotlivé údaje za posledních pět let (tj. údaje od roku 2002). Lze např. vysledovat, že došlo k poklesu počtu veřejných knihoven registrovaných čtenářů i počtu výpůjček. Pozitivní naopak je nejenom nárůst počtu knihovních jednotek, ale zejména nárůst průměrného počtu výpůjček na jednoho čtenáře a počtu návštěvníků knihoven. Zlepšila se také úroveň vybavení knihoven - zvýšil se počet studijních míst a počet počítačů (včetně počítačů připojených k internetu). Vzrostl také zájem uživatelů o využívání internetu v knihovnách.
Kromě statistických údajů týkajících se knihoven nabízí Statistika kultury 2006 např. data týkající se neperiodických publikací i periodik, dále také audiovizuálních děl, divadel, galerií (muzeí výtvarného umění), muzeí, památníků, hudebních souborů, hvězdáren, planetárií a astronomických pozorovatelen, památkových objektů a výstavní činnosti.
Publikace je dostupná jak v tištěné, tak v elektronické podobě na adrese http://www.nipos-mk.cz/download/Statistika_kultury_2006.pdf.

Obsah

 

SKIP