BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

† PhDr. Jaroslav Skolek (1933 - 2007)PhDr. Jaroslav Skolek

Jaroslav Skolek se narodil 20. 3. 1933 v Horažďovicích. Po studiu na strakonickém gymnáziu absolvoval pětileté studium knihovnictví a češtiny na katedře knihovnictví a vědeckých informací filozofické fakulty Karlovy univerzity, zakončené s vyznamenáním roku 1956. Pod vlivem aktivního členství ve studijním vědeckém kroužku, který spolupracoval s vojenským odborným časopisem Knihovník, nastoupil jako řada dalších absolventů do vojenského knihovnictví - do vědecké knihovny Vojenské politické akademie. Pracoval zde v oddělení dokumentace a bibliografie do roku 1962.

V letech 1962-1973 působil jako odborný asistent na katedře knihovnictví a vědeckých informací Karlovy univerzity. Po přechodu do ÚVTEI se konečně začal věnovat koncepční práci, soustředěné na rozvoj vědeckotechnických informací, doplňované zájmem o problematiku selekčních jazyků. Tato práce byla provázena bohatou přednáškovou činností, členstvím v různých redakčních radách, vedením či oponováním diplomových prací.

Na základě konkursu nastoupil do Národní knihovny na místo ředitele Střediska výzkumu a rozvoje knihovnictví. V této funkci zahájil úsilí knihovnické obce o přijetí nového knihovnického zákona. Do důchodu odešel 1. 4. 1993.
PhDr. Jaroslav Skolek zemřel 19. 9. 2007.

Ladislav Kurka

Obsah

 

SKIP