BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Čtenářství, jeho význam a podpora - Odborný seminář v Goethe-institutu

Třetí týden června 2007 probíhal v knihovnickém světě (nejen Česku) ve znamení důležitých akcí. Nebylo tedy jednoduché získat hosty na Valnou hromadu SKIP, která se konala v Olomouci.

Tak se stalo, že se nám nepodařilo realizovat původně tak běžně vypadající záměr - zařadit do úvodu programu odborný výklad německého lektora k otázkám podpory čtenářství.

Nicméně, myšlenky na odborný pořad s touto tematikou jsme se - ve vedení SKIP ani v pražském Goethe institutu, který po léta přátelsky nabízí své služby ve sféře kultury také našemu Svazu - nevzdali. Je známo, že v sousedním Německu se problematice výzkumu čtenářství dlouhodobě intenzívně věnuje řada výzkumných pracovišť, působí tam také Nadace čtení - http://www.stiftunglesen.de/.

Ze společného záměru vyplynul odborný seminář "Čtenářství, jeho význam a podpora. Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu", který se uskutečnil 19. listopadu 2007 v sále Goethe-institutu.

V jeho první části vystoupila profesorka Lüneburské univerzity Christine Garbe. Sama se dlouhá léta těmito otázkami zabývá, a to především teoreticky, ale i prakticky. Věnuje se zvláště rozvoji čtenářských kompetencí v jejich rozdílnosti mezi hochy a děvčaty, nejnověji je také vedoucí projektu podporovaného Evropskou unií na výzkum vyučování mladých lidí s problémy čtení. To jí umožnilo podat výklad vývoje čtenářské kompetence od nejútlejšího dětství až do dospělosti teoreticky vskutku zasvěceně, přitom s metodickým propojením na možnosti působení knihoven v rámci dalších výchovných, resp. socializačních činitelů (rodina - škola - skupiny vrstevníků a kamarádů - knihovny), s důrazem na neuralgické momenty a problémy, jež v tomto po výtce složitém procesu vyvstávají. Mnohé z toho, co dílem víme z praxe, dílem pochytíme z literatury apod., zde bylo podloženo poznatky z výzkumů a zasazeno do uceleného rámce. Český překlad prezentace pro přednášku prof. dr. Garbe bude vystaven na http://skip.nkp.cz/akcGoet07.htm.

Po polední přestávce pak prof. dr. Jiří Trávníček, který dělí své pedagogické i výzkumné aktivity mezi Akademii věd, Karlovu a Masarykovu univerzitu, prezentoval výsledky průzkumu Čtenáři a čtení v České republice v roce 2007. Ve výkladu i odpovědích na následné otázky se účastnice (a účastníci vskutku jednotliví - k tomu viz dále) dozvěděly bližší informace o některých metodologických otázkách zjišťování i údaje k mezinárodnímu srovnání naší aktuální situace v oblasti čtenářství.
Kolegyně Zlata Houšková pak v krátkém přehledu předložila přehled různých forem podpory čtenářství v Česku.

Zdařilý seminář uzavřela diskuse, v níž prof. Garbe ještě blíže ukázala, jak takřka stoprocentní feminizace povolání spjatých s utvářením čtenářských kompetencí přispívá k tomu, že hoši na prahu dospívání ztrácejí o čtení zájem, a jak je možné nabídkou literatury s vhodně zaměřeným obsahem tento činitel mírnit. Oba hlavní referenti také poukázali na to, že zejména Internet - čas na jehož sledování v nejnovějším období právě u dětí a mladých lidí strmě vzrostl - nemusí svými důsledky nutně směřovat proti čtení. Na jedné straně jsou čtenářská kompetence jedním z významných předpokladů pro práci s ním (a tedy rozvíjení mediální kompetence). Na straně druhé je třeba a možné nejrůznější formy práce s Internetem a obecně novými technologiemi zapojit do rozvíjení a přímé podpory čtenářství.
Na závěr zbývá než upřímně poděkovat kolegyním z Goethe-institutu za jejich rozhodující podíl na přípravě a zajištění zajímavé akce, jíž se zúčastnily knihovnice z knihoven z celého Česka. A dělat si naději, že se podaří záměr zpřístupnit materiály semináře v knižním vydání. V ideální širší, dokonce česko-německé, verzi by v něm byla stať prof. Garbe, ještě hlouběji uvádějící klíčové body přednášky, jakož i stať prof. Trávníčka, v níž by čtenářství v Česku uváděl v mezinárodních souvislostech.

Zdeněk Matušík

Obsah

 

SKIP