BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

V regionech

SEVERNÍ MORAVA

Podzimní setkání Klubka severní Moravy v Jeseníku

Zděšení se odráželo v očích řidiče autobusu při pohledu na zástup žen čekajících ve středu 24.10.2007 v Ostravě na jeho spoj. Těmito ženami jsme byly my, knihovnice dětských oddělení, cestující do Jeseníku na podzimní setkání klubka. A s každou zastávkou na trase nás bylo víc a víc.

Město nás přivítalo popraškem sněhu a vlezlou zimou, jesenické knihovnice horkou kávou a sladkými koblížky ve vytopené Kapli MKZ.
Přivítal nás i ředitel Knihovny V. Priessnitze v Jeseníku Miloš Richter a představil nám nejen svou knihovnu, ale i hosty - 2. místostarostu Města Jeseníku MUDr. Jiřího Staňu a zástupce Priessnitzových léčebných lázní Zdenka Sejkovu. Díky nim jsme se dozvěděly mnoho zajímavých informací o Jeseníku i o plánech na opravu jesenické knihovny (doufám, že nešlo o plané sliby politiků) a litovaly, že z časových důvodů nemůžeme využít skvělých lázeňských služeb. Práce s dětským čtenářem je náročná a léčení nervového systému či pohybového ústrojí bychom určitě potřebovaly. Snad se nám to podaří při některém dalším setkání.
Místo údržby svých tělesných schránek jsme se tedy zabývaly organizačními záležitostmi klubka a přípravou akcí na r. 2008. Jednalo se zejména o celostátní projekty Kamarádka knihovna, Kde končí svět a Noc s H. Ch. Andersenem. Nezapomněly jsme ani na naši Školu naruby, kterou se chceme zapojit do projektu Celé Česko čte dětem, na jarní a podzimní setkání, na vzdělávání ve spolupráci s ostravskou vědeckou knihovnou apod. Protože jsme knihovnice šikovné, rychle jsme se domluvily a mohly přejít k dalšímu bodu programu, tj. seznámení s projekty Slezské univerzity týkající se práce s dětským čtenářem. Ty nám představila Mgr. B. Koneszová a bývalá studentka univerzity, dnes již pracovnice Regionální knihovny v Karviné Jarka Havelková.
A pak už přišly na řadu ukázkové besedy k poezii, kterými jsme navázaly na jarní setkání klubka v Olomouci a na přednášky Mgr. Heleny Šlesingerové z Knihovny města Plzeň o vývoji poezie pro děti a mládež. Besedy si pro nás připravily knihovnice J. Sopperová z MěK Šumperk, J. Macková z MěK ve Frýdku-Místku a S. Návratová s A. Sztwiertniovou z MěK Orlová. Některé vystupovaly poprvé před tak početným publikem a měly velkou trému. Ta je ale postupně opouštěla, možná i díky nadšené spolupráci publika. Jejich besedy Sportovní abeceda, Písničky bez muziky nebo Co se rýmuje byly úžasné a pro nás velkou inspirací.
Komu to nestačilo, mohl čerpat inspiraci také z materiálů, které většina knihovnic přivezla ze svých domovských knihoven a které byly po celý den vystaveny na stolech v zadní části Kaple.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 57 knihovnicím, které se nenechaly odradit špatným vlakovým nebo autobusovým spojením a do Jeseníku dorazily. (Doufám, že dalších dvanáct, které se omluvily kvůli nemoci, už vyhrálo boj s bacily a opět se vrátilo do pracovního procesu.) Poděkování také patří jesenickým knihovnicím, jejich panu řediteli a jesenickým lázním za sponzorování pronájmu Kaple MKZ i za propagační materiály. A nesmím zapomenout ani na SKIP10, který na svá bedra opět převzal část nákladů na akci, jinak hrazenou z Grantu MK ČR.

Dana Kochová - vedoucí Klubu dětských knihoven severní Moravy

Knihovniční senioři

Moravskoslezského a Olomouckého kraje se ve středu 26. října sjeli do Lipníka n. Bečvou na své každoroční setkání. Roli hostitele převzala tamní MěK, která letos vystřídala v organizaci Knihovnu města Ostravy. Setkali se opět lidé, kteří si měli o čem povykládat a byli jsme rádi, že přijeli i senioři, se kterými jsme dlouhá léta spolupracovali a nejsou členy SKIP. Pozvání přijal i pracovník Vědecké knihovny Olomouc Roman Giebisch, člen regionálního i výkonného výboru, který nás informoval o práci a aktivitách SKIP v letošním roce. Mluvilo se o všem možném, ale převládala samozřejmě knihovnická tématika. Hodnotili jsme regionální i celostátní valnou hromadu, zájezd na Slovensko i setkání seniorů v Pelhřimově. Bylo nás tam z našeho regionu osm účastníků a bylo nám moc hezky. Vyslechli jsme si i povídání dlouholeté knihovnice ze Všechovic Věry Navrátilové o slavnostním vyhlášení Knihovny roku v Praze. Její nástupkyně Lýdie Trlifajová se totiž se svou knihovnou umístila na 2. místě a starosta obce rozhodl, že členem delegace byla i knihovnice bývalá. Přáli jsme jí to, ale i trochu záviděli, protože ne všude se na bývalé pracovníky nezapomíná. Pochopitelně jsme mluvili i o situaci kolem nové budovy NK a podepsali jsme petiční archy na podporu její výstavby. Čas utíkal jako vždy, když se sejdou přátelé, ale ještě jsme stihli napsat pozdravy omluveným členkám a poděkovat ředitelce lipnické knihovny Miroslavě Střelcové za přípravu setkání.

A na závěr informace pro knihovnické seniory z celé republiky: V roce 2008 se nás ujme a setkání zajistí Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně!

Jaroslava Biolková

Obsah

 

SKIP