BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Z ústředních orgánů

2. předsednictvo VV SKIP se konalo 8.10., hlavní projednávané body:

  • kladné zhodnocení Týdne knihoven (účast 361 knihoven) a všech akcí, které se konaly v jeho rámci a velmi pěkné vyhlášení Knihovny roku 2007, dále se řešila příprava Dne pro dětskou knihu,
  • řešena, ale stále zůstává nevyjasněna otázka nepřipojených knihoven k internetu (v souladu s knih. zákonem), další jednání povede dr. Richter,
  • projednán program a další organizační záležitosti výjezdního zasedání VV SKIP a dozorčí komise v Děčíně ve dnech 27.-29. listopadu.
  • v rámci zahraniční spolupráce projednávána akce Goethe Institutu 19.11. (seminář k problematice a výzkumů četby) a další drobnější informace z Francie, Rakouska a členské příspěvky v EBLIDĚ

3. předsednictvo VV SKIP se konalo 8.11., hlavní projednávané body:

  • zdůrazněna nutnost urychleně vyúčtovat granty za projekty SKIP 2007 a podávat nové projekty do 10.12. 2007,
  • stále se řeří problémy kolem internetizace knihoven, pravděpodobně od r. 2009 bude PIK řídit Ministerstvo kultury ČR,
  • po odstoupení předsedy zaměstnavatelské sekce (dr. Řehák) sekci dále povede ing. Nivnická,
  • ze zahraniční spolupráce byla nejvíce diskutována otázka petice proti věznění kubánských knihovníků, SKIP nezměnil k této problematice odmítavé stanovisko,
  • zevrubné informace byly podány o činnosti školních knihoven (kol. Čumplová), zde je velký problém nezájmu MŠMT ČR, proto se obrací o pomoc ke krajským knihovnám, SKIP se jednoznačně staví pro pomoc a spolupráci s těmito knihovnami, z drobnějších informací vynikla ta o přípravě smlouvy na jejímž základě bude možné elektronicky kopírovat obálky, anotace apod. z internetových obchodů a knižních distribucí do katalogizačních záznamů knihoven.

Ladislav Zoubek

Dne 16. října 2007 se konalo poprvé za 16 let výjezdní zasedání ediční komise SKIP. Komise přijala návrh výboru středočeského regionu a vedoucí knihovny manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem, aby se jednání uskutečnilo právě zde. Program byl ze začátku tradiční. Prohlídka pěkně zrekonstruované knihovny, hodnocení čísel 2 a 3 Bulletinu SKIP, náměty pro číslo 4 a koncepce ročníku 2008. Šéfredaktor opět uslyšel několik nespokojených hlasů s řazením článků. Nálada se zvedla při návštěvě kostelíka Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, kde poprvé zazněla vánoční mše Hej mistře, vstaň bystře Jana Jakuba Ryby. Pan Hoyer nám dokonce uspořádal malý varhanní koncert. Nakonec to pro šéfredaktora dopadlo tak dobře, že někteří členové komise se zavázali dodat řadu příspěvků, některé jsou už v tomto čtvrtém čísle Bulletinu SKIP.

Ladislav Kurka

Obsah

 

SKIP