BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

MOZAIKA

Konference o dětském čtenářství

V říjnu t.r. proběhla v Městské knihovně Český Těšín konference o dětském čtenářství, na které se sešlo více než 50 odborníků z řad učitelů, knihovníků a psychologů, nechyběli nejvyšší zástupci města, kteří projevili o tuto problematiku nevšední zájem.

Motto konference"Kniha jako pozitivní závislost" napovídá, o čem se hovořilo - o se formách a metodách výchovy dětí k četbě, o podpoře dětského čtenářství, o úrovni čtenářství českých dětí, která byla dokumentována prostřednictvím celosvětových čtenářských průzkumů. Pozornost byla věnována současné dětské knižní produkci a vnímání textu dětmi, vlivu médií a internetu na rozvoj osobnosti dítěte.
Spoluorganizátorem tohoto diskusního fóra byla obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem, jejíž ředitelka Eva Katrušáková představila svůj projekt - čtenářskou kampaň Celé Česko čte dětem. Smyslem kampaně je obrátit pozornost veřejnosti zpět ke knize a k její důležitosti v životě dětí i dospělých. Motto kampaně" Čtěme dětem 20 minut každý den" sleduje cíl dostat do povědomí dětí i rodičů potřebu číst. Kampaň, která vznikla v Českém Těšíně, se dnes již těší pozornosti veřejnosti i médií a probíhá na mnoha místech v České republice.
O.p.s. Celé Česko čte dětem byla autorem velmi zdařilé akce, která proběhla 30. října v kulturním centru Nadace Vize 97 manželů Havlových Pražská křižovatka. Zde se sešlo více než 400 dětí se svými rodiči a učiteli a strávili velmi příjemně téměř 2 hodiny ve společnosti významných osobností jako jsou manželé Havlovi, Michal Horáček, Petr Hapka, Zdeněk Svěrák, Jaromír Nohavica, Michal Wievegh a další, kteří četli dětem ze svých oblíbených dětských knih. Velký zážitek to byl nejen pro ně, ale pro všechny další hosty.

Knihovny SKIP10 se společně do této kampaně Celé Česko čte dětem zapojí v příštím roce a již nyní připravuje regionální KLUBKO aktivity, o kterých budeme průběžně informovat.

Jana Galášová, MěK Český Těšín

Obsah

 

SKIP