BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

OTÁZKA PRO

Mgr. Vlastimila Ježka, generálního ředitele Národní knihovny ČR

Jaký je aktuální stav jednání o Národní knihovně?

Nejdůležitější je, že se rozeběhla práce Týmu Národní knihovna, vedeného Pavlem Bémem, i všech tří expertních komisí (právní, architektonické a památkářské), zřízených pro potřeby Týmu. Zcela konkrétní výstup dosud vydala sice jen právní skupina expertů, ony tři otázky a odpovědi na ně ale považuji pro další postup práce za klíčový.

Otázka první

Posouzení souladu zadání, průběhu a výběru vítěze Mezinárodní architektonické soutěže na projekt Národní knihovny s právními předpisy, a to jak souladu s právními předpisy obecnými, tak ve vztahu k režimu zadávání veřejných zakázek, tedy posouzení aktuálního stavu dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle evropské právní úpravy zadávání veřejných zakázek a dle základních principů, vyplývajících ze Smlouvy o založení Evropského společenství.
V daném případě nešlo o veřejnou zakázku dle zákona č.40/2004 Sb., ale o soutěž mezinárodní, z níž vzešlo autorské dílo, které následně může být podkladem pro zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
(Kromě jednoho člena skupiny se na této odpovědi shodli všichni přítomní členové skupiny.)

Otázka druhá

Posouzení právní stránky případného umístění vítězného architektonického návrhu na jiné místo na Letné či na jiné místo na území hl. m. Prahy, aniž by byla zrušena architektonická soutěž, tedy zda lze projekt realizovat výhradně dle zadání Mezinárodní architektonické soutěže a pokud by bylo možno po právní stránce dílo realizovat na jiném místě v Praze, za jakých právních podmínek.
Dílo lze umístit na jiném místě na území hl.m. Prahy a to za podmínky souhlasu autora vítězného návrhu.
(Na této odpovědi se konsensuálně shodli všichni přítomní členové skupiny.)

Otázka třetí

Posouzení souladu případné úpravy vítězného architektonického návrhu s ohledem na soutěžní podmínky a právní předpisy, tedy zda, jak a za jakých podmínek by po právní stránce bylo možné provést úpravu projektu.
Úpravy by připadaly v úvahu pouze, pokud by byly vyvolány objektivními okolnostmi, jež v době uzavření soutěže nebylo možno předpokládat či předvídat a to např. stanovení dodatečných požadavků veřejnoprávními korporacemi.
(Na této odpovědi se konsensuálně shodli všichni přítomní členové skupiny.)

Podle shodných představ členů Týmu bychom rádi práci ukončili do letošních Vánoc, kdy by mělo být jasné, kde a v jaké podobě bude nová budova Národní knihovny stát. Národní knihovna i nadále preferuje návrh Jana Kaplického (resp. jeho ateliéru Future Systems) a místo, pro které byl vytvořen.

Obsah

 

SKIP