BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DO RÁMEČKŮ

Cenu KNIHOVNA ROKU 2007 získala

  • v kategorii Základní knihovna
    OBECNÍ KNIHOVNA BORY, kraj Vysočina

  • v kategorii Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
    KNIHOVNA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

  • Do světového registru UNESCO Paměť světa byla zapsána
    NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KNIHOVNA ROKU

Letos byla oceněna a hlavní cenu 70 tisíc korun a diplom získala v kategorii Základní knihovna Obecní knihovna Bory z kraje Vysočiny. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna ve Všechovicích - Olomoucký kraj a Obecní knihovna Vidče - Zlínský kraj. V kategorii Informační počin byla oceněna: Knihovna města Hradce Králové - Královéhradecký kraj - za projekt Šablona webu pro malé knihovny. Zvláštní ocenění získala Knihovna města Ostravy - Moravskoslezský kraj - za vybudování komunitního centra Romský kruh.

Obecní knihovna v Borech mě zaujala svým netradičním pojetím. Služby zde zajišťují manželé Pavel a Blanka Křížovi. Borskou knihovnu v r. 1897 založili farář J. Kolenec a učitelé R. Divíšek a K. Kořínek, který byl zároveň prvním knihovníkem. Tito pánové by se asi divili, jak se dnes knihovně daří. Z původních 210 svazků se rozrostla na 3600 a časem se přesunula do dnešních prostor v budově obecního úřadu. Obec počítá s dalším rozvojem své činnosti.

Obecní knihovna Bory - kraj Vysočina - statistické údaje za rok 2006:
Počet obyvatel: 780
Velikost fondu: 3600 (+ výměnné soubory novinek)
Registrováno: 63 čtenářů
Knihovnu ročně navštíví: 579 návštěvníků
Adresa: http://www.bory.cz/
Půjčovní doba: pátek 17:00 - 19:00
Veřejně přístupný internet: od r. 1999

Oslovila jsem "dobrovolnou" knihovnici Blanku Křížovou a požádala ji o rozhovor.

Co Vás přivedlo k tomu, že oba sdílíte mj. i knihovnickou zálibu?

Jsme spolu už více než 30 let. Manžel vede knihovnu od r. 1974 a tak je jasné, že jsem si ho brala i s knihovnou. Knihovna je zkrátka nedílnou součástí našeho života a byla a jsou období, kdy jí věnujeme všechen náš čas. Já jsem profesí archivářka a manžel v současné době úředník. A co nás přivedlo ke knihovně? Když manžel přišel do vsi jako hajný a pídil se po knihovně, našel ji složenou v policích na tehdejším místním národním výboru. Nabídli mu místo knihovníka. A bylo to.

Jak použijete těch 70 tisíc korun, ke kterým se vám podařilo získat ještě od kraje Vysočina 25 tisíc korun v rámci soutěže Vesnice roku, kdy obec dostala Diplom za vzorné vedení knihovny.

K tomu ještě můžeme přičíst 5 tisíc korun - dotaci z fondu Ministerstva kultury ČR "Knihovna 21. století" na projekt "Knihovna je i pro seniory", tedy celkem 100 tisíc korun. Vzhledem k rozpočtu knihovny 18 tisíc korun na rok je to částka neuvěřitelná. Hodláme ji použít jak jinak než na rozvoj knihovny. Z části nakoupíme nové knihy pro děti, společenské hry do dětského koutku a nové židle. Knižní fond máme připravený na půjčování pomocí webového rozhraní Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou a dokoupení techniky a programů bude významná finanční položka.

Komise ministerstva kultury vás nazvala komunitní knihovnou. Právě komunitní role knihovny mě velmi zajímá. V čem se myslíte, že spočívá?

Snad by bylo možné říct, že se věnujeme začínajícím čtenářům a lidem, kteří navštěvují větší knihovny, např. v místě studií. Založili jsme "Klub dobré pohody". Jeho akce navštěvují nejen senioři, ale vůbec celá veřejnost. Klub nabízí např. cestovatelské besedy, odborné přednášky, promítání filmů s regionální tématikou nebo zájezdy. Ale také např. posezení v knihovně při Čaji o páté. Práce s dětmi je asi samozřejmostí ve všech knihovnách. My pro třídy naší základní školy připravujeme knihovnické lekce a letos poprvé u nás proběhla i Noc s Andersenem. Naši čtenáři mají možnost vypůjčit si řadu videokazet, na kterých jsou zaznamenány události a akce ze života obce a v knihovně je možné nahlédnout i do obecní kroniky na CD. Internet na dvou počítačích mohou čtenáři po dohodě využívat i mimo půjčovní dobu.

Přeji Vám hodně úspěchů a čtenářů. Ať se vám dílo i nadále daří a obec činnost knihovny preferuje. Děkuji vám za váš čas a rozhovor.

Závěrem

Zaujal mě také projekt "Komunitní škola", podle něhož pracují na zdejší základní škole pod vedením ředitele Mgr. Františka Eliáše. Snaží se vhodně doplňovat komunitní aktivity knihovny, nabízí různé vzdělávací akce, např. kurzy společenského tance, keramické dílny, počítačové a jazykové kurzy, kdy program připravují s ohledem na zájem veřejnosti (dotazníkové šetření). Pravidelně oslovují obyvatele Borů, kteří mají možnost ovlivnit nabídku Komunitní školy (občanské sdružení), která byla založena v r. 2005. Akce financují společně - obec (hradí třetinu) a účastník (hradí dvě třetiny) potřebné částky kurzovného. Komunitní aktivity v obci navštěvují i rekreanti a přespolní. Jsou významnou součástí společenského života obce. Podporují lepší mezilidské vztahy v místě. Lidé (sousedé) k sobě nacházejí cestu, zajímají se o druhé a o obec, smysluplně tráví volný čas, knihovna a škola jim nabízejí protipól ke komerční zábavě. Vedení obce je dobrým příkladem, že "za vším hledej člověka", a pokud se spojí správní lidé, dokážou nemožné.

Libuše Foberová

Obsah

 

SKIP