BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co venkovské knihovny umějí a mohou - III. (20. - 22. 9. 2007)

Nedílnou součástí Týdne knihoven je i vyhlášení nejlepší veřejné knihovny - Knihovny roku. Tato cena udělovaná z rukou ministra kultury i ceremoniál slavnostního předávání ocenění v Zrcadlové kapli Klementina se časem stala metou pro zhodnocení práce mnoha venkovských knihoven. Knihovníci však litovali, že nedostatek času neumožňuje bližší seznámení s činnostní nominovaných knihoven.

Tak vznikl nápad uspořádat setkání, kde by byl dán prostor menším neprofesionálním knihovnám k vzájemnému poznání a výměně zkušeností. Zpočátku byly osloveny knihovny, které uspěly v soutěži Knihovna roku. Letošní třetí setkání potvrdilo, že původní idea byla správná. O akci má zájem stále více knihoven a někteří knihovníci přijeli na setkání již potřetí.

Knihovna, která se stala "knihovnou roku", získává současně právo uspořádat další setkání. Osvědčilo se to v případě Kostomlat pod Milešovkou, i letos v Havlíčkově Borové. Na toto setkání přišli získat zkušenosti i vítězové z loňského roku - knihovnice Vendulka Valečková a pan starosta Ladislav Mlateček z Býště (Knihovna roku 2006).
Hlavním organizátorem byla Místní lidová knihovna v Havlíčkově Borové, záštitu nad zdárným průběhem akce převzala Sekce veřejných knihoven SKIP a finančně ji podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

První den se účastníci sjeli do Přibyslavi. Po zahájení je čekala prohlídka městské knihovny a malá procházka po zajímavostech tohoto města, které všichni znají z "vyňatých slov". Cestou do místa ubytování Štířího dolu se knihovníci zastavili u mohyly na Žižkově poli. Večerní posezení se spisovatelem, překladatelem a publicistou Janem Kantůrkem, bylo velmi příjemné. Pozornost byla zaměřena hlavně na jeho překlady fantastické literatury, především díla Terryho Pratcherra. Milým zpestřením byla oslava 62. narozenin "dokumentaristy" knihovnických setkání pana Miroslava Bláhy, knihovníka z Kostomlat pod Milešovkou.

Druhý den probíhal v Havlíčkově Borové. Dopoledne bylo zaměřené na odborné knihovnické otázky. Část probíhala formou "dílny". Bylo zde i dost prostoru na vzájemnou výměnu zkušeností. Jen několik témat z programu:

Vzdělání, vzdělání - není v knihovně nikdy dost a knihovníci se musí po celý život učit něco nového - o tomto faktu hovořila Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR.

Vařečkové divadlo - jak si zhotovit z vařečky loutku a tu potom využít při práci v knihovně, si vyzkoušeli všichni. Inspiraci získali jednak ze studijního materiálu (Prima vařečky a Prima vařečky v kuchyni) a také díky praktickým radám Markéty Koubcové - pracovnice dětského oddělení Městské knihovny v Písku. Porota ze zástupců Krajské knihovny Vysočina vybrala nejlepší loutku. Vítězka Marta Tomanová z Obecní knihovny Brloh (okres Český Krumlov) získala jako cenu 2 vařečky, aby mohla pro své čtenáře zhotovit minidivadélko.

Knihovna roku. Své zkušenosti ze soutěže si vyměňovali knihovníci oceněných knihoven i profesionální knihovníci, kteří se na soutěži podílejí jako hodnotící komisaři (ať už na regionální či celostátní úrovni). Pro tuto diskusi byla také připravena anketa, která byla před setkáním rozeslána jednotlivým vítězným knihovnám. Knihovny odpovídaly na dvě otázky:

1. Jaká byla reakce vašeho okolí (zřizovatele, čtenářů, obyvatel obce, knihovny v regionu) na vaše vítězství?
2. Pomohlo vám v další činnosti to, že jste se stali nositeli celostátního ocenění Knihovna roku?

Odpovědi si mohli všichni přečíst na malé výstavce.

Knihovnu roku 2006 - Obecní knihovnu Býšť - představila knihovnice Vendulka Valečková. Příjemným překvapením pro účastníky byla návštěva z Ministerstva kultury. Pozvání mezi knihovníky přijaly Mgr. Blanka Skučková a Mgr. Markéta Šobrová.

Jak zajímavě dokumentovat činnost své knihovny - o tom, že důležitou součástí činnosti knihovny je i dobrá dokumentace, žádný z knihovníků nepochyboval. Jak by měla vypadat přitažlivá dokumentace činnosti, to předvedl Miroslav Bláha z Místní knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou. Jeho pamětní listy jsou mezi knihovnickou veřejností velmi populární. Odpoledne knihovníci navštívili rodný dům K. H. Borovského, kde je také umístěna obecní knihovna. Knihovnice Jaroslava Hájková všem přiblížila nejen tohoto novináře a spisovatele, ale také další slavné rodáky - S/L dr. Josefa Stránského, letce britského královského letectva RAF a sochaře Viktora Dobrovolného.

Procházka pro Havlíčkově Borové, která následovala, příjemně doplnila pobyt.

Večer pak zpříjemnili ochotníci z divadelního spolku JEN TAK z Havlíčkovy Borové představením Dívčí válka od Františka Ringo Čecha. Herci i diváci se opravdu dobře bavili. Nakonec ještě zbyl čas na promítnutí DVD ze setkání z roku 2006 (Kostomlaty pod Milešovkou a Ústecký kraj) a prohlédnutí kroniky setkání - všichni si rádi zavzpomínali na uplynulé hezké zážitky.

Třetí den byl zaměřen na zajímavé lokality Havlíčkobrodska. První zastávka byla v Krucemburku. Po prohlídce Pamětní síně Jana Zrzavého se knihovníci krátce zastavili u jeho hrobu. Cesta pokračovala do Ždírce nad Doubravou - návštěvou místní knihovny a galerie Doubravka. Poslední zastávkou byl Havlíčkův Brod. Nejprve exkurze v Krajské knihovně Vysočiny, potom už jen kratinká procházka městem a třetí setkání se pomalu stalo minulostí.

Organizátoři mohou být spokojeni - došlo na výměnu zkušeností, poznání nových zajímavých lokalit i upevnění přátelských vztahů mezi knihovníky. Ze setkání opět vznikne DVD, bude doplněna kronika a všem byly předány pamětní listy.

Co dodat na konec - na shledanou v Býšti - na čtvrtém místě setkání knihovníků malých knihoven!

Daniela Wimmerová, Sekce veřejných knihoven SKIP

 

Obsah

 

SKIP