BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

TÝDEN KNIHOVEN

Spolu s valnou hromadou a Nocí s Andersenem největší akce SKIP v letošním roce

V Městské knihovně v Praze

Letošní Týden knihoven v MKP proběhl ve fantastickém duchu - byl zaměřený na literaturu sci-fi a fantasy. Hlavní cílovou skupinou, kterou jsme tímto tématem chtěli oslovit, byla mládež. I proto se mediálním partnerem stalo rádio Wave a dalšími partnery firmy, osoby a sdružení, které jsou ve světě sci-fi a fantasy jako ryba ve vodě. Nikdo z nich spolupráci neodmítl, takže soutěžící dostali pěkné ceny a v knihovnách proběhly různé akce, kterých se u nás normálně čtenáři nedočkají (např. hraní Magiců). Vyhlášeny byly dvě celostátní soutěže - o nejlepší komiksový strip na téma Koniáš (tak se jmenuje náš SW), jejíž výsledky i s hodnocením poroty si můžete prohlédnout na http://www.mlp.cz/galerie/Conias_strip, a on-line znalostní soutěž Fantastický Quiz, který vyplnilo cca 200 účastníků. Celý týden probíhal program na pobočkách (besedy, dílny, čtení) a jeho vyvrcholením byla sobotní akce nazvaná Coniáš. Nultý ročník conu pořádaného knihovnou se docela vydařil, přednášející přišli včas, média jevila zájem, posluchači byli spokojeni a bylo jich celkem dost. Tak co víc si přát? Možná hodně sil do příštího roku...

Za zmínku stojí i Koniášovská dohra. MKP se stala partnerem Knížkonu, který pořádá osoba v oblasti sci-fi a fantasy velmi známá - Michael Bronec, mimo jiné provozovatel nakladatelství Straky na vrbě.

A příklad za všechny:

V rámci Týdne knihoven se konaly v pobočkách Bohnice, Ďáblice a Prosek výtvarné soutěže a tematikou sci-fi a fantasy, pod názvem Bytost z jiných světů a Knihovnice odjinud. Do soutěže se zapojilo 64 dětí a bylo vidět, že fantazii se opravdu meze nekladou. V pobočce Bohnice proběhly také besedy s dětmi ze základních škol a družin na téma Fantasy - Letopisy Narnie. Paní učitelky byly překvapené, kolik mají děti v této oblasti znalostí.

Vybráno z Informačního bulletinu MKP 2007/ 15 a 16

Obsah

 

SKIP