BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

TÝDEN KNIHOVEN

Spolu s valnou hromadou a Nocí s Andersenem největší akce SKIP v letošním roce

Na Kutnohorsku

Bohaté menu zahájily knihovnice v pondělí 1. října VŘSČ, kdy se do románů Miloše Macourka (Mach a Šebestová a kouzelné sluchátko či Mach a Šebestová na prázdninách)zaposlouchali žáci kutnohorské základní školy Žižkov (71 dětí). Úterý patřilo maminkám, dětem a hlasitému předčítání (6 maminek a dětí).

Ve středu kutnohorská knihovna lákala na "Italské pusinky" - v hudebním oddělení byly totiž samé italské dobroty - na webu soutěž o Itálii, beseda s Domem Barbora pro seniory a handicapované (asi 60) a knihovnice tento den rozdávaly čtenářům a návštěvníkům italské pamlsky amaretti, dětské oddělení besedovalo s dětmi v MŠ ul. 17. listopadu o pohádkách (80 dětí). Pátek končil besedou se seniory Italský film (15 seniorů).
PRŮBĚŽNÉ AKCE: 1) Výstava knih kutnohorského rodáka, spoluautora seriálu "Četnické humoresky" Michala Dlouhého.

Do Týdne knihoven se zapojily i další knihovny našeho regionu: např. ve Zruči nad Sázavou byl tento týden internet pro uživatele zdarma a proběhlo pasování druháčků za čtenáře knihovny. V Církvici v rámci Dne otevřených dveří navštívila knihovnu místní základní škola. V Čáslavi proběhla přednáška Židovské památky na Čáslavsku (PhDr. Arno Pařík) ale i obecní knihovny na vesnicích, např. v Miskovicích proběhlo vyhodnocení soutěže Miskovický stopař, kde o prázdninách pátrali místní po stopách nejen historie své obce (kde najdete u naší obce Ameriku) ale dobrodružství vůbec (cca 20).Vernisáž výstavy Vysoká, vápenky a krasové jeskyně, (Vysoká nejvyšší vrch v okolí - s tajemnými troskami kláštera hraběte Šporka, historie vápenek naší obce díky vápencovitému podloží a s tím spojené krasové jeskyně) a samozřejmě amnestie pro hříšníky a jako chuťovka "Indiánský chléb" s ukázkou zálesácké kuchyně a filmu Vinnetou.

D. Strbíková

Obsah

 

SKIP