BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Na obálce tohoto čísla je zarámován údaj o tom, že 361 knihoven se zúčastnilo Týdne knihoven 2007. Je to dokonce o 26 více než v roce loňském. Když uvážíme, že každá z těchto knihoven připravila ne jednu, ale celou řadu akcí (jak si můžete přečíst na dalších stranách), jsme u poměrně vysokých čísel. Ale jsou to až tak vysoká čísla vůči údaji, že v ČR máme 5662 knihoven? V procentech to znamená, že TK zasáhlo 6,4% knihoven, a to je nízké číslo. Nebo další knihovny akci nevykázaly?
Jistě, TK je dobrovolná akce stovek knihovníků pro desetitisíce čtenářů, ale jsou někdy jindy tak příznivé podmínky k tomu, aby knihovny oslovily OBYVATELE ve svém okolí? Asi ne.

Ještě jeden statistický údaj. V roce 2006 vykázaly české knihovny 1,475.623 registrovaných čtenářů (o 3,8% méně než loni) z počtu obyvatel. Je to dost? Asi ne.

Někdy propadáme uspokojení z toho, jak máme celonárodní debatu o Národní knihovně. Ale převážně to je jen v rovině líbí - nelíbí.
A tak mi pohled do statistických údajů trochu hořkne. Ještě štěstí, že mi kardiochirurg, který začal mé vyšetření výslechem o Národní knihovně, nakonec sdělil, že můj stav je přiměřený mému věku.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP