BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Z termínů

  • Knihovnický týden 2007 se koná 1. až 7. října s mottem Knihovnická bašta
  • 20.9. - 6.1.2008 výstava Codex gigas v Praze, Galerie Klementinum
  • 19.11.  seminář Čtenářství, jeho význam a podpora v Praze, Goethe-Institut
  • 1.12. Den dětské knihy - v celém Česku
  • 5.-6.12. konference Archívy, knihovny a muzea v digitálním světě -
    v Praze, SÚA
  • 28.3.2008 Noc s Andersenem, celá ČR a sousední země
  • 27.-29.5.2008 Inforum v Praze, VŠE

 

Obsah

 

SKIP