BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DOŠLO DO REDAKCE

Büchereiperspektiven 2006

Od roku 1990 mi dochází čtvrtletník rakouských veřejných knihoven Büchereiperspektiven s podnázvem odborný časopis BVÖ. Postavení tohoto spolku (Büchereiverband Österreichs) je odlišné od našeho: je výrazně zaměřen na vzdělávání knihovníků (v zemi knihovnické školství zastupuje jen katedra na vysoké škole v Eisenstadtu) a z toho vyplývá i bohatá státní dotace, která v současné době umožňuje, aby v sekretariátě BVÖ pracovalo celkem patnáct placených zaměstnanců. Činnost sekretariátu ovšem odlišuje oba spolky (náš a rakouský) i v tom, že BVÖ má rozsáhlou obchodní činnost zaměřenou výhradně na knihovny.
Časopis Büchereiperspektiven má 68 až 84 stran formátu A4 a stálého placeného redaktora, druhým redaktorem (tím hlavním) je vedoucí sekretariátu Gerald Leitner (mimochodem: stal se nedávno presidentem EBLIDA).

Každé číslo vydané v roce 2006 mělo výrazné tematické zaměření, kterému byla věnována polovina (popř. i větší část) čísla: 1. číslo bylo věnováno audiovizuálním mediím, 2. číslo kongresu BVÖ a s tím spojené mezinárodní konferenci, 3. číslo lobbingu pro knihovny, 4. číslo problematice vztahu médií a dětí a mládeže.

Dále má časopis řadu pravidelných rubrik: Editorial, Školní knihovny, Kurzy pro knihovníky, Knihovny v Evropě (v roce 2006 maďarské, slovenské a portugalské), Odborná literatura, Spolková činnost, Knihovny v Rakousku (poslední tři rubriky mají mozaikový charakter).

Každý rok jsou v časopise publikovány komentované statistické výsledky veřejných knihoven v Rakousku. Jen pro zajímavost: v roce 2005 v Rakousku fungovalo 2 300 knihoven, které měly 12 596 649 knihovních jednotek a 1 097 686 čtenářů a zaznamenaly 19 974 687 výpůjček. V těchto knihovnách bylo zaměstnáno jen 787 stálých pracovníků, ale 1 654 ve vedlejším zaměstnání a 8 498 dobrovolných (v Rakousku říkají čestných) knihovníků. Pro porovnání: v roce 2004 bylo v rakouských veřejných knihovnách uskutečněno 19 731 413 výpůjček.
Průběžně časopis přináší informace o mimořádně úspěšné akci Rakousko čte, kterou spolek organizuje ve spolupráci se všemi, kdo jsou ochotni se podílet (včetně spolkového prezidenta).

Časopis má dobrou (i když jednoduchou) úpravu a je tištěn na dobrém papíře, takže desítky fotografií zde slušně vycházejí. Jak vidět, podmínky nesrovnatelně lepší než má Bulletin SKIP, roční předplatné však činí 16 eur, pro členy BVÖ 11 eur.
LaKu

Litvínovská knihovnička

Litvínovská knihovnička moderní je babička aneb Knihovna je stále hitem i když věkem za zenitem! (Chemopetrol, 2006. 64 s.) je publikace, která byla vydána u příležitosti stého výročí založení litvínovské knihovny (http://www.knihovna-litvinov.cz/). Na jejím vzniku se podíleli žáci litvínovských základních škol a gymnázia, kteří prostřednictvím básniček, krátkých próz a ilustrací knihovně popřáli k výročí jejího založení

Linda Skolková

Novinky z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Publikace Píšu povídky, píšu básně. o Uherském Hradišti : sborníček prací dětí z literární soutěže k 750. výročí vzniku královského města (Uherské Hradiště : Knihovna BBB, 2007. 38 s.) a Píšu, píšeš, píšeme. : sborníček nejlepších prací dětí Zlínského kraje : výběr z krajského kola dětské literární soutěže pořádané veřejnými knihovnami v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR Kde končí svět (Uherské Hradiště : Knihovna BBB, 2007. 41 s.) představují nejlepší práce dětí ze škol Zlínského kraje, které byly vytvořeny na různá témata, mj. k 750. výročí vzniku města Uherské Hradiště (téma Knihovny BBB v Uherském Hradišti, http://www.knihovnabbb.cz/), Rok stromu (téma Knihovny Kroměřížska, http://www.knihkm.cz/) či Hledání (téma Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, http://www.kfbz.cz/). Součástí obou dílek jsou i ex libris vytvořená účastníky soutěže Ex libris 2007. Přehled vítězů i samotné vítězné práce z krajského kola soutěže Píšu, píšeš, píšeme 2007 najdete také na adrese http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/1241, v případě soutěže Píšu povídky, píšu básně 2007 pak na adrese http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/1240.

Linda Skolková

 

 

Obsah

 

SKIP