BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

PŘEČTENO

O velkomyslnosti čtenářů

Brněnské vydavatelství HOST vydalo nyní v edici Teoretická knihovna titul zajímavý i pro knihovníky: Dějiny čtení. Knihu napsal spisovatel, kritik a překladatel Alberto Manguel, který se narodil v Argentině (1948), považuje se za Kanaďana a nyní žije ve Francii. Knihu tvoří soubor esejí, které se zabývají četbou z nejrůznějších hledisek, dávajících autorovi možnosti postupně probrat dějiny čtení, ale i knihy a trochu i knihoven od vynálezu písma až do současnosti. Tak např. kapitola Uspořádaný vesmír podává dějiny Alexandrijské knihovny a stopuje vznik katalogů.
A víte, jaké shledává nejvýhodnější místo a polohu ke čtení? Pokud se to chcete dozvědět, přečtěte si esej Čtení v soukromí. Manguelovy názory na čtení by se daly shrnout do jedné jeho myšlenky: "Veškeré psaní záleží na velkomyslnosti čtenáře".

Co se čtenář nedozví od Alberta Manguela, to se dočte v obsáhlém doslovu Jiřího Trávníčka, příznačně nazvaném Koncept čtenáře a čtení - nejkratší možné dějiny.

Zvídavý knihovník by si rozhodně neměl nechat ujít příležitost vychutnat si čtení Dějin čtení.

LaKu

 

Obsah

 

SKIP