BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Dopis předsedkyně IFLA č. 1 - září 2007

Vážení členové IFLA,

právě jsem se vrátila ze Světového knihovnického a informačního kongresu IFLA 2007 v Durbanu. Byl to vynikající kongres naplněný pohostinností a radostí, skvělými přednáškami a prospěšnými diskusemi o nejrůznějších aspektech knihoven a informační společnosti. Zrcadlil aktivní profesní život naší organizace.

Jako nová předsedkyně IFLA vítám všechny nové členy stálých výborů a blahopřeji funkcionářům i členům nového řídícího výboru k jejich zvolení či znovuzvolení. Doufám, že téma mého předsednictví Knihovny na programu (Libraries on the Agenda, viz http://www.ifla.org/III/PresidentsProgram.htm#President) podpoří prosazování kompetencí naší organizace a knihovníků po celém světě.
V Durbanu jsme také oznámili potěšující novinku o grantové podpoře IFLA ve výši jednoho milionu amerických dolarů od Nadace Billa a Melindy Gatesových (viz http://www.ifla.org/V/press/GatesFoundationGrant2007.htm). V našem ústředí v Haagu nám tato podpora pomůže při prosazování volného přístupu k informacím a svobody projevu a dalších iniciativ, jejichž cílem je podporovat postavení knihoven a posilovat kompetence našich členů v této oblasti. Domnívám se, že tyto kompetence jsou klíčovým prvkem pro udržitelný rozvoj knihoven.

Představili jsme rovněž nově zřízená jazyková centra IFLA pro arabštinu, francouzštinu a ruštinu a novou regionální kancelář pro Afriku v Pretorii (viz http://www.ifla.org/I/whatsnew/new.htm).
Prezentace publikací IFLA zaznamenala v Durbanu úspěch. Vydání více než sedmi publikací je dalším užitečným výsledkem práce naší organizace (viz http://www.ifla.org/V/saur.htm).
Dopis předsedy/předsedkyně (Letter of the President, LOP) bude distribuován nejméně jednou měsíčně a bude přinášet přehled vybraných aktuálních aktivit předsedkyně IFLA, budoucí předsedkyně [pro období 2009-2011, pozn. překl.], řídícího výboru a ústředí IFLA. Obsahuje odkazy na stránky s podrobnějšími informacemi a bude rozesílán prostřednictvím elektronické konference IFLA-L a dalších konferencí v rámci IFLA (blíže viz http://www.ifla.org/II/iflalist.htm). Dopis bude vždy stručný (bude mít rozsah jedné strany), nebude obsahovat žádné obrázky, nebude ani mít speciální grafické uspořádání, proto by neměl způsobovat žádné problémy při přijímání.

S přáním všeho nejlepšího všem

Claudia Luxová,
předsedkyně IFLA na období let 2007-2009

Poznámka redakce: Jedná se o pracovní překlad Dopisu předsedkyně IFLA č. 1 (Letter IFLA President, No. 1) od Claudie Luxové, předsedkyně IFLA, který byl získán prostřednictvím elektronické konference IFLA-L 4. 9. 2007. Autorkou pracovního překladu je Linda Skolková (skolkova@chello.cz).

Obsah

 

SKIP