BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP?

V regionech

JIŽNÍ ČECHY HLÁSÍ

Malé podzimní setkání v Kaplici (2007)

Malé podzimní setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel už má svou mnohaletou tradici. Mnozí "skalní" se už těší na první polovinu září, kdy budou mít příležitost poznat zajímavosti dalšího koutu jižních Čech - protože jak velí tradice - akce se koná vždy v jiném jihočeském městě. Letošní 14. setkání proběhlo v Kaplici - městě na úpatí Slepičích hor. Stylovost setkání umocnil fakt, že si město v tomto roce připomíná 750 let od první písemné zmínky o Kaplici v roce 1257. Také letošní setkání se konalo za finanční podpory Ministerstva kultury.

Slavnostní zahájení proběhlo na radnici, kde účastníky přivítal starosta města Mgr. Ferdinand Jiskra. Jak už bývá zvykem, byl při této příležitosti předán - organizátory loňského setkání v Kamenici nad Lipou - kaplickým knihovnicím spolkový prapor.

Za dlouholetou soustavnou péči o knihovnu, vytváření vhodných podmínek pro čtenáře a vstřícný přístup k práci knihovníků - nejen kaplické knihovny (knihovna dlouho vykonávala také metodickou pomoc malým knihovnám v okolí a dodnes ji mnozí knihovníci neformálně využívají) předala předsedkyně jihočeské regionální organizace SKIP Městu Kaplice dráčka Librosaura. Příjemnou atmosféru doplnilo hudební vystoupení dětí z Lidové školy umění.

Následovala společná procházka městem a návštěva Historické expozice Města Kaplice. Průvodcem po kaplických pamětihodnostech byla Magdalena Špičáková, která byla za aktivní spolupráci s knihovnou rovněž oceněna Librosaurem.

Nedílnou součástí programu byla také prohlídka městské knihovny. Zde pro účastníky pracovníci Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích připravili zajímavou besedu. Mgr. Ivo Kareš a Mgr. Jan Mareš představili svůj velmi zajímavý projekt nazvaný Kohoutí kříž (oceněný v roce 2003 cenou Knihovna roku - v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb). Jedná se o studie a medailony autorů pocházející ze Šumavy nebo o ní píšící. Značná část je věnována německým autorům této oblasti, o nichž se dlouhou dobu u nás nepsalo. V současnosti dílo obsahuje údaje o 781 autorech.
Večer byl věnován tajemným kamenům vltavínům. S jejich výskytem v okolí Besednice, těžbou i využitím, seznámil účastníky bývalý starosta této obce, dnes poslanec Parlamentu ČR pan Jaroslav Klein. V průběhu večera mu byl také předán třetí Librosaurus. Za intenzívní a dlouholetou podporu činnosti knihoven v Jihočeském kraji (konkrétní péče o knihovnu v obci Besednice - Jihočeská knihovna 2006, spolupráce na úrovni kraje, kdy jako krajský zastupitel pomáhal knihovníkům získávat celostátní a regionální dotace a v současnosti, kdy jako poslanec v Parlamentu ČR podporuje činnost knihoven na celostátní úrovni).

Druhý den setkání pokračoval návštěvou Knihovny Městyse Besednice (Jihočeské knihovny 2006). Tato knihovna slouží také jako informační centrum pro turisty a je zde expozice vltavínů. Návštěvníci oceňují, že si je zde také mohou zakoupit.

Zajímavá byla i zastávka na jednom místním statku, kde majitel vybudoval malé muzeum "formanství".

Závěrečná část setkání byla věnována relaxaci. Výlet do Nových Hradů a hlavně procházka Terčiným údolím byla tou správnou tečkou za celou akcí.

Po celou dobu byl pobyt doplněn ochutnávkou specialit kaplických knihovnic a neformální výměnou zkušeností.

D. Wimmerová

Obsah

 

SKIP