BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP?

Z ústředních orgánů

Zasedání VV SKIP 9.7.

Nejdůležitějším bodem programu byla volba nového předsednictva VV SKIP, které bylo zvoleno ve složení: Mgr. Jitka BÍLKOVÁ, Mgr. Roman GIEBISCH, Zlata HOUŠKOVÁ, Kateřina HUBERTOVÁ, Ing. Libuše NIVNICKÁ, Mgr. Alena OTRUBOVÁ, PhDr. Vít RICHTER, Mgr. Jaroslava ŠTĚRBOVÁ, Mgr. Ladislava ZEMÁNKOVÁ, Mgr. Ladislav ZOUBEK. Výkonný výbor se zabýval hodnocením Valné hromady v Olomouci a přípravou výjezdního zasedání VV SKIP a RK a celostátních akcí v knihovnách do konce letošního roku, především Týdnem knihoven. Zabýval se rovněž přípravou projektů SKIP na r. 2008. Po odstoupení dr. Řeháka z předsednictví zaměstnavatelské sekce byla řízením pověřena místopředsedkyně sekce Ing. L. Nivnická.

Zasedání předsednictva VV SKIP 6.9.

Předsednictvo se podrobněji zabývalo přípravou výjezdního zasedání VV SKIP a RK a boly rozhodnuto, že se bude konat v Děčíně 27.-29. listopadu. Opětovně projednávalo přípravu podzimních celostátních akcí, především Týdne knihoven a Dne dětské knihy 1.12.2007. Ing. L. Nivnická informovala o své účasti na kongresu IFLA v Durbanu (JAR).

Předsednictvo se dále zabývalo přípravou 40. výročí založení SKIP, které připadne na prosinec příštího roku.

Obsah

 

SKIP