BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

MOZAIKA

Knihovny současnosti 2007 aneb Seč telegraficky

Ve dnech 11. - 13. září 2007 se v Seči u Chrudimi uskutečnil již patnáctý ročník konference Knihovny současnosti. Odborný program byl již tradičně rozčleněn do několika tematických okruhů. V průběhu prvního konferenčního dne zazněly příspěvky věnované koncepci českého knihovnictví, druhý den byl program rozdělen do tří sekcí (Informační technologie, Technical services aneb Akvizice a katalogizace jsou služba? a Školní knihovny) a třetí den byl program zaměřen na stále velmi aktuální téma vzdělávání knihovníků.

Na konferenci přijelo celkem 341 lidí a v rámci odborného programu zaznělo 61 příspěvků od 67 autorů. Opět byl vydán tištěný sborník konferenčních příspěvků (ISBN 978-80-86249-44-5), novinkou oproti předchozím ročníkům však je plánované zpřístupnění sborníku také v elektronické podobě. Elektronický sborník by měl být zveřejněn cca za půl roku od konání akce. Již nyní jsou na webu konference, konkrétně na adrese http://www.sdruk.cz/sec/2007/sec_prez.php, k dispozici prezentace.

Do konferenčního programu byl rovněž zařazen křest vzpomínkové knihy Věry Vohlídalové Na houpačce nejen s knihovnou (ISBN 978-80-86807-48-5) a vystoupení Hany a Petra Ulrychových (Javory).
Podrobná zpráva z konference bude zveřejněna v říjnovém čísle elektronického časopisu Ikaros (http://www.ikaros.cz/).

Linda Skolková

 

Obsah

 

SKIP