BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

MOZAIKA

Knihovna Gender Studies

Vztahy mezi muži a ženami jsou základním stavebním kamenem celé společnosti. Dynamika a změny těchto vztahů určují směr, jakým se společnost bude ubírat. Od dob Elišky Krásnohorské, která je považována za jednu z prvních bojovnic za ženská práva, se postavení žen v rodině i společnosti zásadně změnilo. Ženy rozhodují o svém životě, ovlivňují vědu, politiku, jsou úspěšné ve vedoucích funkcích. Přesto je o změnu postojů k ženám sváděn neustále velký boj. Nejde o osamělé a odvážné aktivity několika osvícených žen, jde o ovlivňování celé společnosti. Dokud dochází k sexuálnímu obtěžování na pracovišti, domácímu násilí, dokud ženy dostávají za stejnou práci nižší plat než muži, dokud se stává, že žena není přijata do zaměstnání jen proto, že má děti a je ženou, budou muset ženy i muži i nadále usilovat o změny.
Přestože žijeme v 21. století, v době, která volá po lidských právech a hledá nové způsoby komunikace a postoje k otázkám diskriminace, zůstává v mužích a někdy i v celé společnosti zakořeněna představa o tom, kam žena patří, jaká je její role, čemu se má věnovat, bez ohledu na potřeby, možnosti a přání samotných žen. Jak se cítí ženy třeba v Íránu? Vadí jim, že si nesmí vybrat partnera pro život? Co prožívaly během válečných konfliktů? Jaké to je, když ví, že po smrti muže zemřou s ním, aby ho mohly na cestě na věčnost doprovázet? Některé ženy by si přály narodit se jako chlapci, protože by se měly lépe. V některých kulturách se gratuluje pouze k narození syna. Daným tématům se částečně věnují média, prostřednictvím nichž si vytváříme a formujeme svůj názor, ale čtením novin a sledováním zpráv získáváme jen letmou povědomost o dění kolem sebe, která je navíc ovlivňována postoji a způsoby výkladu jednotlivých médií.

Postavením žen, jejich právy a nároky, stejně jako ženami na historickém i kulturním pozadí, se velmi podrobně zabývá knihovna obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která se za 15 let rozrostla v největší knihovnu svého druhu ve střední a východní Evropě. Více než 7000 knih převážně v anglickém, českém a německém jazyce hledá odpovědi na otázky z feministické teorie, popisuje historii ženského hnutí, rozebírá ženská a mužská studia, pojmenovává a odhaluje násilí na ženách, zabývá se genderovými aspekty sociologie, filozofie, náboženství, psychologie, rodiny, politického života a práva, resp. legislativy. V knihovně lze najít samozřejmě také beletrii, ve které se daná témata potkávají a prolínají. Součástí fondu knihovny jsou i česká i cizojazyčná periodika a šedá literatura (zprávy z konferencí, seminářů, firemní literatura.).

Unikátní součástí knihovny je sbírka cenných literárních materiálů a dokumentů z počátků ženského hnutí v Čechách (Archiv Elišky Krásnohorské). Knihovna disponuje přístupem do elektronické databáze, v níž lze nalézt plná znění článků ze současných světových akademických a neakademických periodik. Knihovna také spravuje tematickou databázi studentských bakalářských a diplomových prací z mnoha univerzit v ČR. Elektronická podoba knihovny (on-line katalog, recenze knih) je k dispozici na: www.feminismus.cz, www.genderstudies.cz, adresa knihovny: Gorazdova 20, Praha 2.

V době, která je zahlcena informacemi, je nemožné všechno znát, ale je důležité vědět, kde informace získávat. V tomto smyslu je knihovna Gender Studies o.p.s inspirativní platformou, nabízející aktuální světovou literaturou z oblasti vztahů v zaměstnání, pracovního trhu a antidiskriminačních zákonů, rodičovství a partnerství osob stejného pohlaví atd.

Magdalena Hornová

 

Obsah

 

SKIP