BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DO RÁMEČKŮ

Na konferenci Knihovny současnosti 2007 v Seči dne 11. září 2006 dostaly na základě rozhodnutí Sdruľení knihoven (SDRUK) a Nadace knihoven tyto osobnosti

pamětní medaili Z. V. Tobolky:

 • Bohuslav Smejkal
  v důchodu, dříve Státní vědecká knihovna Olomouc

 • PhDr. Zdeněk Uhlíř
  Národní knihovna ČR

 • Mgr. Ta»jána Spunarová
  v důchodu, dříve Knihovna Národního muzea

 • Mgr. Zuzana Bornová
  Knihovna Petra Bezruče v Opavě

 • Jana Shejbalová
  Moravská zemská knihovna v Brně

Ceny Librosaurus 2007 udělené jihočeskými knihovníky získali:

 • Město Kaplice
  za mnohaletou péči o knihovnu

 • Mgr. Magdalena ©pičáková
  Infocentrum města Kaplice

 • Jaroslav Klein
  poslanec Parlamentu ČR

Starosta města Kaplice Mgr. Ferdinand Jiskra přebírá Librosaura z rukou předsedkyně jihočeského regionu SKIP Václavy Vyhnalové (foto D. Wimmerová).

Starosta města Kaplice Mgr. Ferdinand Jiskra přebírá Librosaura z rukou předsedkyně jihočeského regionu SKIP Václavy Vyhnalové (foto D. Wimmerová).

Obsah

 

SKIP