BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Páter Šmidinger by koukal aneb strakonická knihovna v novém
 
Jedna z nejdůležitějších a nejrozsáhlejších akcí města posledního období je a bude postupná rekonstrukce hradu. Součástí její první etapy byla i rekonstrukce prostor Šmidingerovy knihovny, která na hradě sídlí již od roku 1949. Rekonstrukce byla financována z 50% ze SROP (Společný regionální operační program), 7% z JČ KÚ a 43% dodalo město Strakonice. Celkové náklady činily cca 15 mil. Kč.

Strakonice

V prostorách knihovny došlo k podstatným úpravám - probourání zdí a tím zvětšení a prosvětlení prostor, zavedení dálkového topení, nové podlahy, rekonstrukce dveří, oken, nové elektrické a počítačové rozvody, protipožární a zabezpečovací systémy, osobní i nákladní výtah. ŠK byla také nově vybavena mobiliářem. Knihovna tak získala nové, moderní prostory, které odpovídají současným požadavkům.

V rámci rekonstrukce byla knihovna uzavřena koncem října 2005. Všechna oddělení pro dospělé byla přestěhována do Husovy ulice, do prostor pobočky ŠK. Oddělení pro děti zůstalo a bylo stále v provozu na třetím hradním nádvoří. Bylo rekonstruováno a předáno knihovně v r. 1993. I toto oddělení však doznalo změn, byla zde provedena výměna topení a prostory nově vymalovány a vyzdobeny.

Rekonstrukce knihovny skončila a nastalo stěhování zpět. Od 9. května 2007 je knihovna opět k dispozici svým návštěvníkům v původních prostorách na hradě.

S otevřením knihovny došlo i k provozním změnám. Některé jsou technické, některé administrativní. K první změně došlo hned při vstupu do knihovny. Nový hlavní vchod najdeme na opačné straně, než jak byli čtenáři doposud zvyklí. Hned následuje další změna - detekční brány zabraňující krádežím knih. Krádeže knih dosahují dosti vysokých čísel a jsou stále velkým problémem všech knihoven, proto i my jsme přistoupili k instalaci těchto bran. Součástí výpůjčního systému je nyní i aktivace a deaktivace každé výpůjčky. Byla rozšířena studovna a dovybavena větším počtem počítačů. Ze třetího nádvoří je přístup k výtahu. Byl vybudován hlavně pro zdravotně postižené a provozní potřeby knihovny, ale je pochopitelně k dispozici i ostatním čtenářům.

Administrativní změny se týkají hlavně nového výpůjčního řádu a ceníku služeb. Změna je v poplatcích z prodlení, za ztrátu knihy a ve výši ročního poplatku, a to ve zvýšení těchto poplatků. Se všemi změnami čtenáře podrobně seznámí výpůjční řád a ceník služeb, který každý návštěvník dostal při své první návštěvě knihovny.

Vlastní činnost knihovny a její služby zůstávají stejné. Tzn. výpůjční a informační činnost, meziknihovní výpůjční a zámluvenková služba, bibliograficko-informační služba, informační centrum pro neziskové organizace a EU, ekoporadenství, možnosti využití různých databází (např. EPIS, Anopress apod.) a internetu, zásilková služba pro nevidomé, rozvoz knih pro imobilní občany, informatické, vzdělávací, kulturní a společenské akce jak pro děti, tak pro širokou veřejnost.

Přestěhováním do hradu však nezmizí možnosti půjčování si knih a časopisů v Husově ulici. Zde zůstává pobočka knihovny pro děti a dospělé, která je také čtenářům k dispozici po menších úpravách od 9. května 2007. V Husově ulici zůstává i informační centrum pro neziskové organizace a Evropskou unii a ekoporadna.

Knihovna byla konečně po roce a půl zrekonstruována a přivítala své první čtenáře. Zatím první reakce ukazují, že i čtenáři jsou zrovna tak spokojeni jako my, knihovníci. Nejde jen o první dojem a nové vybavení, ale velkou radost máme i z nového topení. Pryč je zima, která nás v celé historii knihovny neustále provázela.

Ivana Parkosová

Obsah

 

SKIP