BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Knihovny a architektura

Pod tímto názvem se konal v Olomouci ve dnech 2. až 4. září 2007 už 4. ročník pracovního semináře. Měl podtitul Vnitřní prostředí knihoven. Klima a světlo, to byla dvě hlavní témata, která se probírala z mnoha stran, jak už tomu odpovídal výběr přednášejících.

Prvý den začal arch. Brotánek informací, že při obsluze budov se spotřebovává až 40-50% světové spotřeby energií, čímž se i současná architektura podílí na produkci skleníkových plynů. Architekti na tuto situaci začínají reagovat a ve spolupráci s příslušnými profesemi už připravují nízkoenergetické domy a dokonce až pasivní domy, které se vyznačují energetickou spotřebou 10 kWh na 1m2 (běžná spotřeba je 50 kWh na 1m2).

Jeden takový nízkoenergetický dům (spotřeba 20 kWh na 1m2) účastníci semináře navštívili - ekocentrum města Olomouce Sluňákov, které dostalo Grand Prix 2007 od Obce architektů (projektanti z ateliéru Projektil architekti Praha).

Ing. Tony McLaughlin z Anglie referoval na příkladu tří knihoven (Oxford, Belfast, Singapur) o problematice klimatizace a informoval, že nově postavené veřejné budovy budou označovány dle regulí EU tabulkou o energetické spotřebě.

Tečku k této problematice učinil Ing. Žemlička z Německa. Jen dvě jeho myšlenky: Architekt má hlavní podíl na dobře nebo špatně navrženém domě. Technika nesmí zachraňovat funkčnost budovy, protože architekt nerespektoval základní fyzikální zákony.

Odpoledne vedle kulatého stolu, kde jeho účastníci reagovali na předcházející přednášky, referovala Doc. Ing. arch. Brožová z ČVÚT o bio-psycho-sociálních aspektech knihoven, které směřují k vytváření POHODY.
Druhý den dopoledne bylo na programu světlo v podání dvou referujících: Ing. arch. Vinaře (ČVÚT) a Ing. Domese (Zumtobel). Oba přednášející vyšli z teze, že světlo je součástí vnitřního klimatu a že odpovídající osvětlení je rozhodujícím faktorem výsledného úspěchu knihovny. Oba také mj. upozornili, že je výhodné se vyvarovat lesklých povrchů (u podlahy, schodiště, obkladů atd.).

Odpolední program byl tradičně věnován informacím o stavbách a rekonstrukcích knihoven: Městské knihovně Vsetín, která je už v provozu, univerzitní knihovně Humboldtovy univerzity v Berlíně, která je rozestavěna, a Národní knihovně ČR, jejíž projekt se připravuje.
Přes sto účastníků jistě ocenilo více než dobrou úroveň semináře.

Ladislav Kurka

Obsah

 

SKIP