BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Období dovolených, které je už přes měsíc za námi, začalo pro většinu z nás po valné hromadě SKIP a skončilo postupně. Nejdříve na mezinárodním poli proběhl kongres IFLA v Jihoafrické republice, začátkem září se konal seminář Knihovna a architektura a v polovině měsíce i oblíbená Seč. Skončil výzkum četby a obnovila se také činnost v regionech, vlastně jen v jihočeském, kde se setkali knihovničtí senioři a Jihočeši na Malém podzimním setkání. To vše mapuje toto číslo Bulletinu SKIP.

Ale podívejme se raději dopředu. O tom, že knihovny to nebudou mít snadné, hovoří asi člověk nejpovolanější - Vít Richter - hned na dalších stranách. Knihovníci to vědí a tak hledají další a další recepty, jak si udržet zájem veřejnosti. A v tom se bude snažit Bulletin SKIP, ovšem ve spolupráci s Vámi, pomáhat.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP