BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Došlo do redakce

Plž aneb Plzeňský literární život

Přiznám se, že když jsem dostala do ruky několik čísel měsíčníku Plž a byla požádána o článek do Bulletinu, kývla jsem jaksi mimoděk a nepřemýšlela příliš o tom, co mě čeká. Potom jsem prolistovala jedno číslo a odložila ho "ad acta" s úmyslem vrátit se k němu, až bude čas.

Ten čas jsem si musela udělat, termín se blížil a mně docházelo, že jsem dostala úkol věru nelehký. Čím začít? Na co nezapomenout? Mohu psát o něčem, čeho se neúčastním? Posuďte sami...

Plzeň je město zajímavé svou polohou, historií, okolím a, jak mají možnost zjistit čtenáři Plže, s neméně zajímavým literárním děním. Jeho rozmanité podoby se zrcadlí v rubrikách vážných i méně vážných, kde je představována tvorba začínajících básníků, prozaiků i literárních kritiků, avšak dostatek prostoru zůstává také pro tvorbu již zavedených literátů a objeví se i literární práce z pozůstalosti zesnulých autorů.

Čtenář se ocitne ve snovém světě lyrických veršů, přemýšlí nad (ne)kritickými recenzemi, nepatrně se v duchu přikrčí pod Šaldovou holí, vzápětí polechtá bránici třeba "postelovým hororem" Davida Hatáka nebo Plžem smajlíkem Václava Maliny, zvážní nad reportážemi Karly Erbové a s úctou si přečte v rubrice "Z českých rovů a hájů" o osobnostech, které zanechaly nesmazatelnou stopu v historii Plzně a o nichž dokáže se zanícením sobě vlastním vyprávět pan profesor Viktor Viktora, jehož pětašedesátiny zde samozřejmě také nezůstaly bez povšimnutí. Článek-vzpomínka bývalé studentky nazvaný "Čím starší, tím mladší" přesně vystihuje onu přímou úměrnost platící v tomto případě beze zbytku.

Každé číslo Plže uvádí editorial šéfredaktora Vladimíra Novotného, jehož nedávné jubileum a zejména neutuchající elán jsou též tématem jedné z rubrik.

V neposlední řadě stojí za přečtení "barevné bříško Plže" - Listy Ason-klubu neboli "krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech" vtipně glosující vlastivědné a literární výlety, festivaly, soutěže, dny poezie i jiné aktivity, ale publikující i ostré polemiky (Jiří Č.Ulrich versus V.Němec). Právě ta verva, se kterou se do sebe občas "zakusují" autoři a kritici, vykresluje opravdové zanícení obou stran. S každým dalším číslem se mi zdálo "bříško Plže" plnější, objemnější. Unavené oči zapomínaly na občasnou rozostřenost řádků, když vstřebávaly obsáhlou pasáž o Tvůrčí poetické dílně nazvané Příběh v ztracené minci (vzniklá dílka redakčně zpracoval lektor Mathej Thomka) nebo s potěšením četly jména knihovnic a knihovníků podílejících se na čilém literárním ruchu, ať už se jednalo o XVI.ročník Literární Šumavy, jejíž "dobrou vílou" je klatovská městská knihovna v čele se Zdeňkou Buršíkovou, či o předávání Ceny Plže (keramická ulita Nadi Potůčkové aneb "skrytý plž pro zjevný talent"), kde figuruje jméno Heleny Šlesingerové.

Nelze si nevšimnout, že přelom let 2006/2007 zaznamenal obměnu rubrik, ne však loučení s jejich autory (možná dojde naplnění i lehce recesní nápad jednoho z přispěvatelů vytvořit jako protipól rubrice Mladý západ rubriku Starý Východ.). A název Plkýř neodbytně vybízí k nahlédnutí, co nová rubrika nabízí.

Přestože práce při sestavováníní jednotlivých čísel Plže má redakční rada jistě plné ruce, zachovává tradici prosincových příloh, kde představuje píšící výtvarníky. V poslední příloze (2/2006) je prostor věnován výtvarné skupině Intenzit, jejíž členy kromě umění spojuje i záliba v turistice.

Co říci závěrem? Nelituji večerů, prodloužených do noci, které jsem strávila ve společnosti západočeských literátů. Byť občas kontroverzní, ale zjevně nadaní smyslem pro hrátky s jazykem, čas od času v překladech nakukující i přes hranice naší republiky a připomínající nám ostatním, jak nekonečné jsou lány fantazie.

Nezbývá než popřát všem společně s Andy Warholem: "Publikovat je něco takového jako jíst burské oříšky. Jakmile jednou začnete, nemůžete přestat".

V. Vyhnalová


Obsah

 

SKIP