BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Přečteno

INFOS 2007

Elektronická verze sborníku ze 34. mezinárodního informačního sympozia INFOS 2007. Sympozium proběhlo ve dnech 16.- 19. dubna 2007 ve Staré Lesné ve Slovenské republice a jeho ústředním mottem bylo Knihovny - pilíře vědomostní společnosti s podtitulem Přínos paměťových institucí k budování vědomostní společnosti. Nosič obsahuje plné texty všech příspěvků, významný podíl přednášejících tvoří představitelé českých knihoven. Referáty jsou na CD uvedeny ve formátu PDF nebo RTF. Jsou připojeny rovněž abstrakty ve slovenštině a angličtině, cenným doplňkem je adresář autorů příspěvků.

Toto CD, které je první elektronickou verzí sborníku ze sympozia INFOS, obsahuje i sborníky ze stejné akce v letech 2000, 2001, 2003 a 2005. Ty jsou opět vybaveny abstrakty ve slovenštině, angličtině (2000, 2001, 2003) a seznamy přednášejících, ročník 2005 je bez abstrakt, ale doplňuje ho fotogalerie. Celý dokument je cenný zdrojem, dokumentujícím vývoj informačních technologií a jejich využití v knihovnách od roku 2000.

Alena Otrubová

Vyškovské jubileum

Ještě že jsou výročí. To se pak někdo přinutí nebo je přinucen napsat historii té a té knihovny, a vyjde z toho docela zajímavé čtení. Asi tak nějak vznikla publikace Knihovny Karla Dvořáčka "110 let veřejné knihovny ve Vyškově (1896 - 2006)". Napsal ji její dlouholetý ředitel (od r. 1990) Dr. Vladislav Raška. Do publikace poskládal nejdůležitější momenty ve vývoji vyškovského knihovnictví od vzniku spolkové knihovny v roce 1864 přes založení městské knihovny v roce 1896 (otevřena přesně 20. prosince v půl deváté ráno) až do prosince 2006. Stotřiačtyřicet let plasticky defiluje před čtenářem, nutí srovnávat (on ten vývoj je dost podobný v mnoha knihovnách) a možná vyvolá i zájem podobně zpracovat historii dalších knihoven.

LaKu


Obsah

 

SKIP