BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO?

Zahraniční styky

3. lipský informační a knihovnický kongres

Němečtí kolegové z informační a knihovnické sféry pořádají své vrcholné setkání v Lipsku každé tři roky, v těsném předstihu před Lipským knižním veletrhem. Termín letošního kongresu připadl na dny 19. - 22. března a v tomto nadprůměrně teplém a suchém roce obšťastnil účastníky nejen opakovanými sprškami, ale posléze i docela slušnou vrstvou sněhu. Tím se ovšem kolegové z Německa a z řady dalších zemí nenechali vyvést z míry. Sály kongresového centra u veletržního výstaviště byly přeplněny. Více než vrchovatě nabit byl také pro ně připravený odborný program <http://www.bid-kongress2007.de/programm_gesamt.htm> kongresu - kolem dvou set vystoupení a prezentací. Nezřídka si musel člověk vybrat mezi několika, ba až čtyřmi souběžnými lákavými nabídkami.

V záhlaví programu kongresu stálo motto "Informace a etika": stejným názvem je označen i etický kodex <http://www.ifla.org/faife/ethics/germany_code_of_ethics-de.htm> s podtitulem "Etické základy knihovnických a informačních profesí", který byl po předchozích přípravách v úvodu společného jednání zastřešující platformy Knihovny a informace v Německu (Bibliothek & Information Deutschland <http://www.bideutschland.de/index2.html>) oficiálně přijat.

Zorganizovat jednání pro 2700 osob je samo o sobě nesmírně náročný úkol. Vedoucí představitelé knihovnické scény měli letos svou úlohu komplikovánu nejen obvyklou vysokou mírou povinností, ale také tím, že čas konání kongresu se překryl s vrcholem jednání s představiteli nakladatelské scény o - z hlediska vědeckých (zejména vysokoškolských) knihoven - klíčových ustanoveních dlouho připravované novely autorského zákona. Takže na jednom z vystoupení prvního dne, věnovanému aktuálním problémům autorského práva, se mohla Gabriele Beger, nadcházející předsedkyně Německého svazu knihoven, s účastníky podělit o dilema při volbě variant pro konečné znění dohody s Burzovním spolkem Německého knižního obchodu, která nyní v procesu přípravy zmíněné novely vystupuje jako "Lipská dohoda" <http://www.bibliotheksverband.de/ko-
recht/dokumente/LeipzigerVerstaendigung_070323.pdf
>.

Vedle toho všeho ještě kongres výrazně prostupovala mezinárodní linka. Hostem kongresu byly dánské knihovny, což byl nepochybný důsledek analýzy stavu knihovnictví ve světě zpracované v rámci přípravy strategie Knihovna 2007 <http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/bibliotheken/strategie-
und-vision/bibliotheksentwicklung/deutschland/#1591
>. Vedle vystoupení na menších fórech se v každé poledne jednacích dnů sešel nemalý počet těch, kdo před obědem dali přednost tomu dozvědět se něco o faktorech úspěšného rozvoje zejména veřejného knihovnictví v zemi severních sousedů.

Mezinárodní linka měla ještě jeden moment: setkání vedoucích představitelů profesních organizací s jednotlivými zahraničními hosty, která měla vskutku bezprostřední přátelský charakter. Šťastným nápadem se ukázalo zejména uspořádání společné večeře vpředvečer zahájení kongresu ve věhlasném Auerbachově sklípku, kde se nějaký ten rok předtím scházel s přáteli Goethe - a ještě o něco dříve doktor Faust se studenty. Skutečnost, že v letošním roce se ujímá předsednictví IFLA Claudia Lux, se odrazila i v tom, že mezinárodním knihovnickým tématům (legislativě, prosazování poslání knihoven i jejich úlohy při uplatňování svobody projevu a svobodného přístupu k informacím) bylo věnováno několik pracovních zasedání.

Odborný program kongresu vyvrcholil v závěrečné panelové diskusi na téma Evropská digitální knihovna - odpověď Evropy na Google. Závěr to byl vskutku pracovní, diskuse neformální, ba v mnohém kontroverzní. Otázku či snad lépe požadavek, jejž v ní kladl jeden zúčastníků, bychom měli alespoň uvážit z různých možných úhlů pohledu i u nás: "Dílo, jež se dostalo do volné domény, v ní má zůstat i po digitalizaci knihovnou[!, nebo přece jen snad ?]". Na možné paradoxy současného prudkého rozvoje informační společnosti upozornila i C. Lux, když odkázala na (sci-fi, či futurologickou?) vidinu společnosti, v níž převážná většina lidí nebude muset umět číst, neboť podstatná část komunikace v ní bude vizualizována. Nepřipomíná nám to potenciální důsledky některých současných koncepcí "racionalizace" našeho vzdělávání?

Tak se vlastně obloukem obsah jednání vrátil k jeho úvodnímu mottu: "Etika a informace".

Zdeněk Matušík

FRANKOFONNÍ KLUB NA VELETRHU

Na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2007 se uskutečnilo naše další každoroční setkání Frankofonního klubu. Zúčastnilo se jej deset členek Klubu. Ve francouzském stánku nás přivítala paní Ina Pouant, nástupkyně Alaina Massuarda. Prohlídku stánku ve střední hale Veletržního paláce doprovodila zajímavým výkladem u vybraných knih a regálů. Sdělila nám také výsledek přihlášek na letošní stáže do Francie; úspěšný byl Adama Zizien z Liberce, neúspěšná Soňa Vinopalová z Pardubic. Paní Pouant nám přislíbila přípravu semináře k problematice autorských práv a setkání v podzimním období. Počátkem června se uskutečnilo na pozvání regionální skupiny Spolku knihovníků Francie (ABF) pětidenní studijní cesta členů Frankofonního klubu SKIP s návštěvou francouzských knihoven a kulturních institucí. Navazujícího kongresu ABF v Nantes se zúčastnily J. Burgetová a A. Machová.

Jarmila Burgetová , předsedkyně Frankofonního klubu SKIP


Obsah

 

SKIP