BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Soutěž Poezie v krajce - krajka v poezii

V Týdnu knihoven 2006 vyhlásila Městská knihovna Sedlčany soutěž Poezie v krajce - krajka v poezii. Dalšími partnery v této soutěži byli: Sdružení Krajka (www.krajka.com) , SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků, http://skip.nkp.cz) a nakladatelství Paseka (www.paseka.cz). Všichni partneři zároveň soutěž podpořili cenami.

Pro rekapitulaci nutno uvést, že s podobnými soutěžemi začala Městská knihovna Sedlčany již v roce 2002. V tomto a v následujícím roce se soutěžilo O nejhezčí krajkovou záložku do knihy (podpora Mezinárodního krajkářského kongresu v Praze). V Týdnu knihoven 2004 jsme poprvé téma změnili a vypsali soutěž O nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena (podpora dvoustého výročí narození tohoto dánského pohádkáře). V roce 2005 byla vyhlášena soutěž O nejhezčí krajkové exlibris, která se setkala s vysokým hodnocením.

Čtvrtým naším tématem se stala poezie. Je zajímavé, že se zpočátku zdálo, že toto zadání bude snadné a v podstatě se pod něj nechá ukrýt cokoliv. Při práci samotné se však ukázalo, že opak je pravdou. I hodnocení, tak jako soutěž samotná, bylo složité, protože úroveň prací byla velmi vysoká. Proto porota na prvním místě vyzdvihla snahu a obrovské nasazení, se kterým se všichni soutěžící práce zhostili. Předsedkyní poroty se stala textilní výtvarnice akademická malířka Milča Eremiášová, za Sdružení Krajka v porotě zasedla Anna Halíková, za SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) Mgr. Zlata Houšková, za nakladatelství Paseka Magdalena Hennerová a za Městskou knihovnu Sedlčany Anna Tauberová.

Soutěž byla opět vypsána ve třech technikách (krajka, jiné textilní techniky, papír) a určena pro všechny věkové kategorie (od malých dětí až po seniory). V závěru hodnocení se pak porota rozhodla pro zvláštní ocenění a to u dětských kolektivů a také udělila Hlavní cenu poroty pro nejlepší práci. U dětských kolektivů porota ocenila práci paní učitelek z Mateřské školy Šafaříkova Sedlčany, které se se svými svěřenci soutěže účastní každý rok a vedou je k opravdu vysokému výtvarnému cítění. U hlavní ceny porota ocenila zejména komplexní zpracování - autorka se zaměřila nejenom na vlastní práci, ale i na její adjustaci a uložení.

Vzhledem k tomu, že se prací inspirovaných poezií a krajkou sešlo v celostátním kole 58 a byla by škoda neukázat je veřejnosti, vytvoříme putovní výstavu, která bude nabídnuta českým a moravským knihovnám. Vždyť právě v knihovnách je tolik příležitostí výstavu obohatit. Ať už nějakou krásnou knihou poezie nebo besedou s básníkem nebo soutěží pro děti... Inspirace je opravdu více než dost a vítáme tak další příležitost k podpoře knihy, krajky, umění...

Blanka Tauberová


Obsah

 

SKIP