BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Městská knihovna Tišnov

5. září 2005 byly pro veřejnost slavnostně otevřeny nové prostory knihovny v Tišnově. Pro čtenáře i knihovníky města se jednalo o událost velmi významnou, a to nejen proto, že své předchozí působiště, kam byla knihovna umístěna pouze provizorně, opouštěla po dlouhých čtyřiceti dvou letech.

Této události předcházela mnohá jednání o řešení přemístění knihovny z nevyhovujících prostor, v roce 1989 byla dokonce vypracována projektová dokumentace na výstavbu Domu služeb, jehož součástí měla být i knihovna. Stavba bohužel nebyla nikdy zahájena. Stále častěji se objevovaly problémy s topením a elektroinstalací, ale zejména potíže s nedostatečnou nosností podlah.

Složité hledání vhodného místa, které by vyhovovalo potřebám knihovny, bylo završeno úspěchem v době rekonstrukce Jamborova domu v roce 1996. Již tehdy se uvažovalo o jeho propojení s knihovnou. Na zadání projektové dokumentace jsme si však museli počkat až do roku 2001 a na její dokončení ještě o dva roky déle.

Po změně zřizovatele v roce 2003 - knihovnu zřizuje Město Tišnov - nabraly události nový rozměr. Jednání se zintenzívnila, hledaly se také finanční prostředky. V roce 2004 poslanec Michal Hašek získal na výstavbu knihovny z Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 7,5 mil. korun. Zbývající část rozpočtu na stavbu (5,5 mil. korun) pokryl zřizovatel, který také financoval kompletní interiérové vybavení (2 mil. Kč). V červnu 2005 proběhla kolaudace knihovny a během letních prázdnin probíhaly všechny dokončovací práce: montáž nábytku, instalace počítačové sítě i jednotlivých stanic, stěhování knih i dokončovací práce na interiéru. Se začátkem školního roku se tedy otevřely i dveře nové knihovny.

Oddělení pro dospělé má mimo volného výběru prostornou studovnu (ta nám ve starých prostorách úplně chyběla) se 14 studijními místy, 8 počítači připojenými na internet a příruční knihovnou. Disponuje multifunkční kopírkou a barevnou tiskárnou. Čítárenský kout není příliš velký, ale venkovní prostory nám umožňují v teplých měsících vybudovat letní čítárnu na dvorku a přilehlé zahradě, kam je vstup přímo z knihovny. Nezapomnělo se ani na dětský koutek, kde děti mohou čekat na rodiče a bavit se malováním či prohlížením leporel. Velmi potěšující pro nás byla skutečnost, že konečně máme místnost, kde se naši čtenáři mohou usadit (30-40 míst) při besedách, přednáškách, školeních, ale také takovou, kde je možno pořádat výstavy.

Oddělení pro děti je velmi zdařilou kombinací volného výběru, čítárny, prostoru pro odpočinek i vzdělávání. Slouží též pro individuální i skupinovou činnost dětí, jako herna pro nejmenší čtenáře i jako výstavní prostor dětských prací. Původní dvě počítačová pracoviště se rozšířila na pět. Také děti mají možnost vstupu do zahradních prostor přímo z oddělení.

Uživatelům jsou nabízeny nejen klasické knihovnické služby - půjčování knih, periodik, přístup na internet, zhotovování kopií, vyhledávání v on-line katalogu, možnost rezervací či prodloužení po internetu, ale knihovna funguje i jako čítárna a studovna a svými výstavními plochami a vzdělávacími pořady také jako instituce celoživotního vzdělávání.

A že se návštěvníkům u nás líbí dokazuje srovnání výsledků knihovny z roku 2004, posledního celého roku stráveného na předešlém místě, a roku 2006, prvého celého po přestěhování: čtenáři 1 958 - 2 833, návštěvníci 22 432 - 32 690, výpůjčky 91 590 - 125 272, akce 60 - 143.

Základní parametry knihovny:

 • Provozní hodiny za týden: 29 Počet pracovníků: 4
 • Obsluhovaná populace: 8 436 Počet registrovaných čtenářů: 2 833
 • Počet knihovních jednotek: 35 393

Projekt/stavební akce:

 • Zastavěná plocha: 352,45 Volný výběr: 400 m 2
 • Celková plocha všech podlaží: 630 Studovna: 150 m 2
 • Počet nadzemních podlaží: 1 Zázemí: 80 m 2
 • Zahájení stavby: 2004/07 Otevření knihovny: 2005/09
 • Kolaudace stavby: 2005/06 Celkové náklady na stavbu: 15 000 000 Kč

Kontaktní informace:

 • Architekti: Ateliér OMEGA, s.r.o. Brno (ing. Zemanová, ing.arch. Jašek)
 • Dodavatel stavby: Kaláb-stavební firma, spol. s r.o.
 • Dodavatel interiérů: Interiéry Toman, Brno

Dagmar Kopřivová

 


Obsah

 

SKIP