BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Rekonstrukce knihovny Cyrilometodějské theologické fakulty v Olomouci

Už od roku 2000 se uvažovalo o nové knihovně Cyrilometodějské theologické fakulty (CMTF) Palackého univerzity v Olomouci, protože ta stávající (111,8m 2) přestala vyhovovat. Nejdříve bylo nutno najít vhodné prostory. V roce 2003 bylo rozhodnuto vyčlenit pro knihovnu místnosti zpěvárny a největší posluchárny na fakultě, ale musela se pro ně najít adekvátní náhrada. Protože se jednalo o velkou investici, bylo nutno zajistit finance.

Poté, co byla z univerzity přidělena fakultě potřebná částka, mohlo dojít k realizaci, během níž se plocha knihovny prakticky zdvojnásobila (celkem 225,8m2). Počet pracovníků se zvýšil o jednoho na čtyři.

Realizace proběhla na přelomu let 2006/2007. Přestěhování cca 14000 svazků bylo zorganizováno tak, že knihovna byla zavřena uživatelům jen tři dny. Od února 2007 tak mohou studenti využívat nové prostory. Nové tematické členění fondu a převádění knih z kateder probíhá za provozu. V současné době (červen 2007) je již převeden fond 6 z 9 kateder CMTF. Projekt úprav knihovny i jeho provedení zajišťovala firma INTEBO - Šebek ze Zvole u Prahy. Celkové náklady na knihovnu včetně stavebních úprav činily cca 3,5 mil. Kč.

Podle statistiky za rok 2006 byl počet knih v knihovně CMTF 14152 svazků, na jednotlivých katedrách CMTF celkem 11525. Po přestěhování do nových prostor se velká část fondu katedrových knihoven přesouvá do knihovny CMTF. Odhaduji, že ke konci roku 2007 bude ve fondu knihovny cca 20-23000 svazků.

V roce 2006 knihovnu navštívilo 12537, počet absenčních výpůjček byl 7927. Protože fond z kateder bude převážně prezenční, očekáváme nárůst čtenářů, ale nikoli výrazný nárůst výpůjček. Po přestěhování knihovny do nových prostor se návštěvnost zvýšila, ale vzhledem k tomu, že nevíme, jestli se nejedná jen o počáteční zájem, nechceme zvýšení statisticky vyhodnocovat. Toto zjištění provedeme až po ročním provozu knihovny. Knihovnu navštěvují nejen studenti CMTF, ale i dalších fakult - filozofické, pedagogické, právnické, tělesné kultury Palackého univerzity.

Mgr. Hana Frycová


Obsah

 

SKIP