BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DĚTI (NE)ČTOU

Škola hrou

Motto: Renesanční člověk je ten, jehož duševní i fyzické činnosti zahrnují široké spektrum oborů.

Letos v dubnu uplynulo 555 let od narození geniálního všeumělce Leonarda Da Vinci. K této příležitosti vyhlásila komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově lehce naučnou, středně poučnou a těžce zábavnou soutěžní hru Šifry mistra Leonarda. Hra byla určena pro žáky 2. stupně vyškovských základních škol a odpovídajících tříd víceletého gymnázia. Náplní hry byl život a rodná země Leonarda Da Vinci včetně inspirace jeho dílem. Řešení zadaných úkolů vyžadovalo nápaditost, kreativitu, schopnost vyhledávat informace v knihách, na internetu, chuť poznávat, bavit se, hrát si. Všechny vyškovské školy vyslaly do soutěže pětičlenná družstva. Etapové klání jsme zahájili 2. dubna 2007.

V každém kole čekaly na děti tři úkoly - test, praktický úkol a šifra. K vyřešení testu nemuseli být žáci vybaveni nadprůměrnými encyklopedickými znalostmi. Jejich úkolem bylo tyto informace najít a zpracovat do požadované odpovědi. I když měli k dispozici knihy z našeho fondu a internet, ne vždy se jim to podařilo.

Nejvíce se děti - a poté i členové komise - pobavili nad praktickými úkoly. V prvním kole se měli soutěžící vžít do role Da Vinciho současníka a napsat mu dopis - milostný, objednávku portrétu či dopis příteli. Ve druhém pak domalovávali - dle vlastní fantazie - jeho obraz Polopostava dívky. Ve třetím kole dokázali všem právě přítomným návštěvníkům knihovny, že Leonardův padák skutečně padá. Ve čtvrtém kole jsme soutěžící pozvali do improvizované pitevny, kde museli prakticky dokázat své znalosti z anatomie člověka. V pátém kole měli děti za úkol demonstrovat svou účast včetně znalostí a vědomostí nabytých v soutěži na velkoplošné presentaci.

V každém kole nechyběla samozřejmě šifra. Po počátečních neúspěších některých družstev se děti do luštění zabraly natolik, že málokterý záhadný nápis zůstal neodhalen.

V pondělí 11. června 2007 proběhlo v knihovně slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen vítězným družstvům. Naposledy se všechny děti a jejich pedagogové sejdou 21. června 2007 na celodenním tajném výletě, který nadační fond Tři brány ve spolupráci s naší knihovnou připravil pro všechny účastníky bez rozdílu umístění. Nikdo z nich až do poslední chvíle netušil, že se ocitnou ve zvonařské dílně, ve výrobně ručního papíru, na zámku, kde se upalovaly čarodějnice, a na letní bobové dráze.

Osm týdnů se děti scházely v knihovně, ve které se mnohé z nich do té doby ani nedokázaly orientovat. Osm týdnů se učily vyhledávat informace jak v knihách tak na internetových stránkách. Po osm týdnů jsme se snažili těmto dětem ukázat, že knihovna je jejich dobrým kamarádem. Věříme, že většina dětí si na tento čas vzpomene nejen před tabulí, kde s lehkostí uplatní zde nabyté vědomosti, ale také ve chvíli, kdy bude hledat přítele nejen pro deštivý den - knihu.

Fotogalerii a zadání všech úkolů hry najdete na našich internetových stránkách www.kkdvyskov.cz

Zdeňka Adlerová


Obsah

 

SKIP